Het jaar van de leugen

Coverafbeelding van: Het jaar van de leugen

Trefwoord(en)
nieuw samengestelde gezinnen
liegen
onzeker

Genre
leesboek

Vanaf
14 jaar

Daantje is nog niet helemaal bekomen van de scheiding van haar ouders. Ze spijbelt en blijft gewoon in bed liggen. Tegen haar zus en vriendinnen vertelt ze smoesjes om haar gedrag te verantwoorden. Ze gaat samen met haar zus in op de uitnodiging van haar vader om naar Kreta te komen, waar hij verblijft. Hij kan hen niet overtuigen van zijn levensvisie en de zussen keren teleurgesteld terug. Met Daantje gaat het ondertussen van kwaad naar erger. Ze raakt verstrikt in haar eigen leugens. Tot er politie voor de deur staat. Hoe kan ze het tij nog keren?

Dit eerder psychologische verhaal bevat maar weinig spanning. Het enige dat de lezer aan het lezen houdt, is de vraag hoe Daantje zich uit het kluwen van leugens en halve waarheden zal redden. En ook daar krijgt de lezer niet echt een antwoord op. Ze gedraagt zich als een echte puber die zich verongelijkt voelt en die door een aantal leugens alle aandacht naar zich toe wil trekken. Maar haar gedrag heeft een omgekeerd effect, iets wat haar danig frustreert. Ze ‘vlucht’ dan ook in een fantasiewereld waarin alles mooi en vredig is. Het wordt niet helemaal duidelijk wat haar er toe aanzet om leugen op leugen te stapelen en waarom ze zich een waarheid laat aanpraten die absoluut onwaar is. Toch blijft ze zich in haar zelfbeklag wentelen zonder zich rekenschap te geven van de gevolgen voor de personen in haar omgeving. Telkens ze zich voorneemt om te stoppen met haar leugenachtig leventje, laat ze het op het laatste moment afweten, tot frustratie van de lezer, die het op den duur ook allemaal niet meer begrijpt. Er worden de vader van Daantje ook een aantal uitspraken in de mond gelegd waarbij de lezer zich toch wel ernstige vragen stelt. In dat opzicht is het misschien niet verwonderlijk dat Daantje zich op die manier gedraagt, maar toch. De invloed van haar afwezige vader is veel groter dan die van de aanwezige moeder en (over-) bezorgde oom. De houding van Daantjes broer is al evenmin duidelijk. Hij manipuleert zijn zus én zijn moeder en gebruikt hen voor zijn eigen voordeel. Hoe mondig de zussen ook zijn, ze krijgen het niet voor elkaar om de waarheid aan de betreffende personen te zeggen, iets wat toch wel vreemd overkomt. In het taalgebruik komen enkele (voor Vlaamse lezers) vreemde uitdrukkingen en woorden voor. Een tegenvallend verhaal over een onzeker en wispelturig meisje dat zich al liegend in nesten werkt en daar bijna niet meer uitgeraakt.

Pol Van Damme - oktober 2011

Zoek op bib.be

Auteur
Marijn Backer   

Uitgeverij
Leopold   


Jaartal
2011

ISBN
9789025856526

Aantal pagina's
197

Prijs
€14,95