Het geheim van de Vlaamse Meesters

Coverafbeelding van: Het geheim van de Vlaamse Meesters

Trefwoord(en)
beeldende kunst
schilderijen
tijdreizen
ziekte

Genre
leesboek

Vanaf
11 jaar

Als hun opa naar een verzorgingstehuis gaat, vinden Arthur en Emma een oud dagboek tussen allerhande papieren. Daarin wordt geschreven over vliegen op een regenboog. Arthur en Emma willen er meer over weten. Ze spijbelen en gaan op onderzoek in het museum waar hun opa bewaker was. Voor ze het goed beseffen belanden ze in een totaal andere omgeving.

Het verhaal is niet realistisch en ook niet zo bedoeld. Doorheen het verhaal wil de auteur de jonge lezer een beeld geven van de manier waarop Vlaamse Schilders vijfhonderd jaar geleden hun schilderijen maakten.
Daarnaast komt het thema van de ziekte van Alzheimer voor in het verhaal. Al is dit enkel in dienst van het verhaal over de schilderijen. Verder wordt er slechts sporadisch op ingegaan.
De tekst leest vlot en de informatie over het schilderwerk zit goed verwerkt in het verhaal.
Het verhaal wordt door de auteur verteld, afwisselend vanuit het standpunt van de verschillende personages. Toch komen de personages ietwat gekunsteld over. De dialogen tussen de personages is niet altijd even vlot. De kinderen wordt soms woorden in hun mond gelegd die niet tot de gewone spreektaal van kinderen behoort. Enkele wendingen in het verhaal komen ook vrij abrupt over. Ze dienen enkel om weer andere informatie over schilderijen te kunnen geven.
Het verhaal doet de jonge lezer wel aandachtiger naar schilderijen kijken. In het verhaal zijn daarvoor details van de schilderijen – letterlijk – onder een loep gelegd. Helaas in zwart-wit, wat niet zo duidelijk overkomt. Gelukkig heeft men achteraan het boek een katern met de schilderijen in kleur op glanzend wit papier toegevoegd om daar de details beter te kunnen bekijken.
Andere illustraties in het boek lijken niet helemaal te passen bij de beoogde doelgroep. Ze lijken wat kinderlijk voor elfjarigen.
De auteur Finn Zetterholm heeft in zijn verhalen over Julia – ‘Julia’s reis’, ‘Julia’s verdwijning’, Julia’s ontsnapping’ – hetzelfde thema verwerkt. Al zijn die verhalen voor een iets oudere doelgroep bestemd.
Een verhaal met als doel de schilderkunst van Vlaamse Meesters onder de aandacht van de lezer te brengen.

Pol Van Damme - mei 2019

Zoek op bib.be

Auteur
Maartje van der Laak   

Illustrator
Ann De Bode   

Uitgeverij
De Eenhoorn   


Jaartal
2019

ISBN
9789462913790

Aantal pagina's
182

Prijs
€18,95