Het dagboek van Nurdius Maximus in Gallië

Coverafbeelding van: Het dagboek van Nurdius Maximus in Gallië

Trefwoord(en)
Romeinen
Gallische stammen
oorlog
dagboek

Genre
leesboek

Vanaf
10 jaar

Nurdius gaat als kroniekschrijver mee op veldtocht met Caesar die de opstandige Galliërs wil gaan onderwerpen. Caesar draagt Nurdius telkens op om de verslagen van de gebeurtenissen zo op te smukken dat Caesar erg heldhaftig overkomt. Nurdius van zijn kant zou liever zo snel mogelijk terugkeren naar het veilige Rome. Die Galliërs met hun lange haren en snorren gedragen zich erg vreemd en Caesar lijkt gewoon jaloers op de leider Vercingetorix.

Op zijn heel eigen manier beschrijft Nurdius hoe hij de gebeurtenissen ervaart terwijl hij met Caesar door Gallië trekt. Hij schrijft zichzelf grote heldendaden toe, maar eigenlijk is hij een angsthaas zonder veel zelfvertrouwen. En net als in zijn vorige avonturen bedenkt hij in al zijn naïviteit quasi terloops net dat éne idee dat dan briljant blijkt te zijn om de opzet van de hele operatie te doen slagen. In dit geval gaat het om de overwinning op de Galliërs en de overgave van Vercingetorix.
De teksten staan in een soort geschreven letter in een erg ruime bladspiegel, wat het lezen erg gemakkelijk maakt. Er lijken iets minder grappige illustraties in te staan dan bij de vorige boeken van Nurdius, maar het geheel blijft erg luchtig.
Achteraan is er een informatief stukje opgenomen over de Gallische Oorlogen, een verklarende woordenlijst en een klein overzicht van de Romeinse cijfers.
Humoristisch (dagboek-)verslag van een op feiten gebaseerde gebeurtenis. Grappig en luchtig zal het ook minder enthousiaste lezers kunnen aanspreken.

Pol Van Damme - januari 2017

Zoek op bib.be

Auteur
Tim Collins

Illustrator
Andrew Pinder

Uitgeverij
Ploegsma   


Reeks
Het dagboek van Nurdius Maximus

Jaartal
2016

ISBN
9789021676555

Aantal pagina's
163

Prijs
€14,99


Vertaald uit
Engels

Vertaler(s)
Reggie Naus