Hendrick de Hollandsche Indiaan

aanrader Coverafbeelding van: Hendrick de Hollandsche Indiaan

Trefwoord(en)
geschiedenis
Amerika
Nederland
kolonialisme
indianen
vijand

Genre
leesboek

Vanaf
15 jaar

Hendrick woont samen met zijn familie in een kleine nederzetting in Amerika. Niet het Amerika dat wij kennen, maar het Amerika van de vroege kolonisten en de Indianen. Samen met zijn vader en de andere mannen bestrijdt hij de wrede wilden. Als hij tijdens een missie meegenomen wordt naar één van hun dorpen is hij zeker dat zijn laatste uur geslagen heeft. Stilaan leert hij echter de taal en de cultuur kennen. Meer en meer twijfelt hij wie de vijand nu echt is.

Er zijn al veel series, films en boeken gemaakt over Indianen en het Wilde Westen. Er zijn ook al een behoorlijk aantal verhalen geschreven over de vroege kolonisten die naar Amerika trokken. Maar zelden zijn er boeken verschenen die beide perspectieven, dat van de kolonist en dat van de oorspronkelijke bevolking, belichten. Mastenbroek doet dit uitstekend. Als lezer volg je het eerste deel van het verhaal vanuit het perspectief van de Nederlandse kolonisten. Net als hen zie je de bevolking als gevaarlijke wilden. Er worden nu eenmaal voldoende bloederige incidenten beschreven. Maar wanneer Hendrick in het kamp wordt opgenomen en je samen met hem de levensstijl en vooral de levensfilosofie van de Indianen leert kennen, kan je niet anders dan hen niet langer als vijand maar als vriend te zien. Je leeft mee met Hendrick en de twijfels die hij voelt. Hij wordt verscheurd tussen twee culturen en religies. Ook als lezer is het niet eenvoudig om te kiezen tussen de Indianen of de kolonisten. Je begrijpt beide kanten en de angst die ze voor elkaar hebben. Toch is de kans groot dat je het boek neerlegt en er een klein stemmetje vanachter in je hoofd zegt dat de echte barbaren niet de Indianen zijn. Mastenbroek vertelt in een afsluitend hoofdstuk over alle research die ze gedaan heeft. Die grondige research en haar interesse in het onderwerp zijn tijdens het lezen voelbaar. Het boek is realistisch en met feiten onderbouwd. Het geheel doet bijzonder eerlijk aan. De psychologie van de personages is grondig uitgewerkt en de gebeurtenissen worden gedetailleerd beschreven. Hendrick, de Hollandsche Indiaan is een historisch boek dat vlot leest en van begin tot einde boeit.

Bekroond met de Archeon Thea Beckmanprijs en de Archeon Jonge Beckmanprijs 2019.

Mathilde Lemm - augustus 2018

Zoek op bib.be

Auteur
Bianca Mastenbroek

Uitgeverij
De Vier Windstreken   


Jaartal
2017

ISBN
9789051166279

Aantal pagina's
378

Prijs
€15,95