Hannibal

aanrader Coverafbeelding van: Hannibal

Trefwoord(en)
veldslagen
denken
Romeinen

Genre
leesboek

Vanaf
12 jaar

Derde eeuw voor Christus. Langs een onwaarschijnlijke weg trekt Hannibal Barkas met zijn leger van 70.000 manschappen en 40 olifanten op naar Italië om er de Romeinen te verslaan en zo de macht over het Middellandse Zeegebied te heroveren. Een waanzinnig huzarenstuk dat niet van een leien dakje loopt.

Dit verhaal over Hannibal is gekend vanuit alle mogelijke geschiedenisboeken. De auteur heeft echter een originele invalshoek weten te vinden om het verhaal alsnog een keer te kunnen vertellen. Hij beschrijft het hele gebeuren vanuit het standpunt van Hannibal zelf. Hoe hij aankijkt tegen de Romeinen, hoe hij beslissingen neemt die anderen niet durven nemen en hoe hij uiteindelijk door zijn eigen volk wordt uitgespuwd. Hannibal vertelt het verhaal lang nadat alles al achter de rug is. Eigenlijk overschouwt hij zijn leven en hoe het allemaal gelopen is, anders dan hij het voor ogen had. Maar wel zo dat hij met opgeheven hoofd kan terugkijken op alles wat hij gedaan heeft. Hij is eveneens niet te beroerd om de balans op te maken en te beseffen dat al die strijd en al die doden die gevallen zijn uiteindelijk weinig meer hebben opgeleverd dan veel verdriet en angst en het achterna jagen van een onmogelijke droom. En dat politieke keuzes van leiders ver weg van het slagveld toch van beslissende invloed kunnen zijn. Meer dan een geschiedenisles geeft dit verhaal de lezer een kijk in het verleden die langer blijft hangen dan nuchtere geschiedenisfeiten. Dat heeft voor een groot deel ook te maken met het feit dat de auteur zijn personage conclusies en bedenkingen laat maken die de geschiedenisboeken nooit halen. Maar ze zijn wel belangrijk om inzicht te krijgen in het doel dat Hannibal nastreeft. Het verhaal leest vlot. De auteur heeft zijn woorden goed gekozen en de gebeurtenissen worden op een overdachte manier verwoord. Dit krachtig en knap geconstrueerd verhaal is beslist de moeite waard! Een aanrader.

Pol Van Damme - november 2012

Zoek op bib.be

Auteur
Michael De Cock

Illustrator
Gerda Dendooven

Uitgeverij
Davidsfonds/Infodok   


Jaartal
2012

ISBN
9789059084407

Aantal pagina's
218

Prijs
€19,95