Handboek voor historiehoppers – het Oude Rome

Coverafbeelding van: Handboek voor historiehoppers – het Oude Rome

Trefwoord(en)
humor
tijdreizen
Oude Rome

Genre
informatief

Vanaf
11 jaar

Het boek begint met een uitleg over het hoe en wat van Chrono BV, een bureau dat tijdreizen aanbiedt naar het verleden. De gids dateert van 2165, maar werd door een slordige tijdreiziger in onze tijd vergeten.
Dan volgt een inleiding over het tijdreizen zelf waarna de gids het Oude Rome belicht. Daarnaast komt vooral Julius Caesar aan bod en diens daden. De burgeroorlog die daaruit volgt en zijn verhouding met Cleopatra. Nog meer burgeroorlogen en ook Marcus Antonius passeren de revue. Ook een overzichtje van vijf ‘gekke’ Romeinse keizers en keizerinnen komen aan bod. Een woord van Adam Redkill, de CEO van Chrono BV, sluit het boek af.

Wie als volwassene dit boek leest, vraagt zich af welk doel het boek nastreeft. Wil het op een grappige manier een stuk geschiedenis meegeven? Of wil het enkele personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Rome wat belachelijk maken? Men belicht slechts één persoon uitgebreid en de gevolgen ervan.
Feit is dat de makers de daden van deze Romeinen maar weinig waarderen, laat staan er respect voor opbrengen. Op bijna elke bladzijde is wel een voetnoot die naar die bewuste Chrono BV verwijst waarbij ze de verantwoordelijkheid over bepaalde dingen die verteld worden, afwijzen. Tussendoor staan er roze kaders waarin tips voor de tijdreiziger staan over bepaalde gebeurtenissen en hoe men daarop kan reageren of hoe men problemen vermijdt. Er zijn ook lichtroze kaders waarin een ‘lunch’ wordt voorgesteld met een bepaald persoon in het Oude Rome waarin naast informatie over deze persoon ook weer dingen staan die men liefst niet doet in het gezelschap van die persoon.
Maar over de vele verwezenlijkingen, de cultuur, het dagelijkse leven of de kunst van de Romeinen, krijgt de lezer weinig of niets mee. Over de irritante en arrogante zelfverzekerdheid van de zogenaamde Chrono BV des te meer. Waarna de lezer nog steeds met de vraag zit: Wat is het doel van dit boek?

Pol Van Damme - mei 2019

Zoek op bib.be

Auteur
Jonathan W. Stokes   

Illustrator
David Sossella   

Uitgeverij
De Fontein   


Reeks
Handboek voor historiehoppers

Jaartal
2019

ISBN
9789026148378

Aantal pagina's
141

Prijs
€12,50


Vertaald uit
Engels

Originele titel
The Trifty Guide to Ancient Rome: a Handbook for Timetravellers

Vertaler(s)
Anne Douqué