Hackers met hoedjes

Coverafbeelding van: Hackers met hoedjes

Trefwoord(en)
computers

Genre
informatief

Vanaf
9 jaar

Na een inleiding komen zevenenveertig onderwerpen aan bod die allerhande weetjes over de werking van computers en internet verduidelijken. De onderwerpen gaan van de eerste computers van lang geleden over hoe computers informatie opslaan en verwerken tot de manier waarop informatie over het internet wordt verspreid. Enkele praktische tips en een index sluiten het boekje af.

Op een erg eenvoudige manier tracht de auteur de jonge lezer uit te leggen hoe computers werken. Daarvoor gebruikt ze dikwijls vergelijkingen uit het dagelijkse leven van jonge kinderen. Zo wordt het voor hen heel duidelijk wat de computer doet en wat hij kan. Toch zijn sommige onderwerpen zelfs voor volwassenen redelijk moeilijk te begrijpen. Al zegt de auteur zelf dat dat niet erg is.
Het gaat er voornamelijk om duidelijk te maken dat wat computers doen geen hocus pocus is, maar dat zij heel snel heel ingewikkelde berekeningen maken om dingen op het computerscherm te laten zien of over het internet te versturen.
Ook wijdt de auteur enkele stukjes aan de uitvinding van de computer en over mensen die daar erg veel voor gedaan hebben. Ze werpt ook een korte blik op de mogelijke toekomst ervan.
Een boekje voor jonge kinderen dat in eenvoudige bewoordingen wil uitleggen hoe computers werken.

Pol Van Damme - januari 2019

Zoek op bib.be

Auteur
Ines Duits

Illustrator
Frank Landsbergen   

Uitgeverij
Nieuwezijds   


Jaartal
2018

ISBN
9789057124655

Aantal pagina's
108

Prijs
€15,95