Groot Applaus

Coverafbeelding van: Groot Applaus

Trefwoord(en)
drama
school
toneel

Genre
hobby

Vanaf
18 jaar

Na ‘Klein applaus’ volgde al snel deze al even gegeerde (en gesmaakte) ‘Groot applaus’, een didactisch werk rond drama-activiteiten met kinderen tussen 9 en 12 jaar. De makers staan ook deze keer met hun beide voeten in het veld, dat voel je doorheen de teksten. Zij hebben ook alle activiteiten uitgetest in de praktijk.
Alles is helder en praktisch verwoord en ondersteund met herkenbare voorbeelden. Zowel de theorie als de praktijk komen rijkelijk aan bod.
Na een kort voorwoord, waarin de makers pleiten om dit boek als een doe-boek te gebruiken, is de sfeer gezet en kan (eerst) de theorie beginnen. In een 1e hoofdstuk wordt drama in kaart gebracht binnen de domeinen van de muzische vorming, de sterktes en de zwaktes ervan binnen deze doelgroep en de verschillende dramavaardigheden. Dit alles helder en concreet met tal van herkenbare voorbeelden.
Daarna volgt een 2e hoofdstuk, waarin de makers je alle tools meegeven om zelf een drama-activiteit te organiseren. Vanuit een helder en bruikbaar concept: de ‘aan – rond – met – driehoek’. Dit concept is de leidraad doorheen gans het boek en zal je steeds gidsen doorheen ‘het drama-bos’ . Met verhelderende voorbeelden en dito kadertjes vind je steeds de weg terug in dat bos. Daarna volgen nog heldere didactische tips om je les te maken, wat goede opdrachten zijn en hoe je kinderen aan het spelen krijgt. Allemaal helder en omzetbaar naar je eigen (klas)groep. Op het einde van het boek volgen nog enkele bijlagen rond de eindtermen en kerndoelen en een lijst van ondersteunende organisaties in België en Nederland.
Maar het belangrijkste deel zit daartussenin: het 3e hoofdstuk met als titel ‘2000 minuten drama’.
Hierin vind je tal van losse oefeningen en volledige lessen terug, in volgorde volgens de leeftijd en volgens moeilijkheidsgraad. Een eerste pakket zijn 8 korte lesideeën van telkens 5 minuten die je kan toepassen in elk ‘verloren’ moment tussen 2 lessen in: fluisterzinnen, Shakespeare in 10 minuten, mijnenveld, …
Daarna volgen 24 lessen van 50 minuten, telkens opgebouwd vanuit de ‘aan – rond – met – driehoek’. Elke les volgt een gelijkaardige opbouw, herkenbaar en concreet toepasbaar op je eigen praktijk: opstart – verkenning – verdieping – eindopdracht: ik hou/ik hou niet van, Frankenstein, het verdriet der dingen, gekke loopjes, Harry Potter, Tiny (valt bijna), …
Tot slot zijn er nog 4 x 3 trajectlessen: verdiepende reeksen van 3 lessen voor als je meer tijd hebt om met drama aan de slag te gaan. Deze reeksen hebben elk een eigen thema en zoomen in op een groep vaardigheden: water, bewegingstheater, een soldaat en tekst op scène.
Dit is een hele boterham vol inspirerende dramamogelijkheden voor zowel studenten in de lerarenopleiding als voor leerkrachten in de basisschool die zich willen verdiepen in drama en woordleerkrachten in het deeltijds kunstonderwijs. Maar even goed voor iedereen die met kinderen werkt rond creativiteit en expressie.
Het boek kwam tot stand in opdracht van de jeugdwerkorganisatie Koning Kevin uit Kessel-Lo en werd van prikkelende illustraties en mooie foto’s voorzien die het geheel oplichten. Het boek is nu aan zijn 3e druk toe (1e druk 2007), maar er zullen er ongetwijfeld nog volgen. Want dit werk moét aanwezig zijn in elke klas!…

Eric Vanthillo - augustus 2019

Zoek op bib.be

Auteur
Koen Boesman   
Peter Spaepen
Eric Van der Straeten

Illustrator
Jef Goedemé
Gert Wollaert
Eric Van der Straeten

Uitgeverij
Abimo   


Jaartal
2012

ISBN
9789059323810

Aantal pagina's
191

Prijs
€15,00