Geluk voor kinderen

Coverafbeelding van: Geluk voor kinderen

Trefwoord(en)
geluk
verhalenbundel
vogels

Genre
voorleesboek

Vanaf
6 jaar

Leo Bormans, bekend als ‘Ambassadeur van Geluk en Levenskwaliteit’, schreef eerder voor volwassenen ‘The World Book of Love’ en ‘The World Book of Happiness’, beiden gestoeld op wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie.
Voor dit grote boek schreef hij tien voorleesverhalen rond de tien sleutels van geluk. Elke letter van ‘DROOM GELUK’ is zo’n sleutel en staat voor een basishouding om gelukkiger te zijn: Doelen stellen en realiseren, Relaties, Open staan, … In elk verhaal spelen vermenselijkte ‘rare’ vogels de hoofdrol: de Sporo, de Kaketoe, de Albatros, de Kagoe, … Telkens gebruikt de auteur het typische karakter van de vogel om een verhaal te creëren dat past binnen de sleutel.
Opdat dit boek meer dan alleen maar een (voor)leesboek zou zijn, schreef hij bij elk verhaal en thema er ook vragen bij om gesprekken op gang te laten komen om naar meer diepgang te streven. Daarnaast verklaart hij nog even kort het centrale geluksthema en prikkelt hij de volwassen voorlezer tot persoonlijke anekdotes rond het thema. En geeft hij nog een korte uitleg over de vogel en een mogelijke doe-opdracht voor de kinderen.
Kortom, een hele boterham, bruikbaar en inspirerend, fraai en aantrekkelijk uitgegeven in dit grote formaat (28x34cm) met kleur- en fantasierijke prenten die het geheel oplichten tot een waardevol kijk- en ontdekboek.
Van Doninck heeft zich duidelijk met plezier uitgeleefd en weet perfect fantasie en realiteit te mengen tot mooie taferelen met humor en expressie die je aandacht vasthouden.
Los van deze mooie prenten en alle goede bedoelingen, laat het geheel echter een ietwat geforceerde indruk na. De verhalen missen spanning en beklijven niet. Zij overstijgen niet het ‘schrijven in opdracht van een thema.’ De begeleidende vraagjes komen erg schools over en zijn te weinig spontaan om te leiden tot warme gesprekken. De uitleg van het centrale thema is meestal te moeilijk geformuleerd voor het jonge doelpubliek, maar daar kan de volwassen voorlezer dan in tegemoet komen. De uitleg van de vogels zelf is meestal helder en duidelijk, de doe-opdrachten niet bijster origineel of prikkelend.
Jammer, want dit opzet had origineler gekund en met meer diepgang. Maar de kritische volwassene zal het geheel zeker naar zijn of haar hand zetten en zo toch boeiende momenten creëren met de kinderen, op zoek naar wederzijds geluk.

Eric Vanthillo - maart 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Leo Bormans   

Illustrator
Sebastiaan Van Doninck   

Uitgeverij
Lannoo   


Jaartal
2014

ISBN
9789401421812

Aantal pagina's
62

Prijs
€19,99