Geloof – Ieder zijn eigen verhaal

Coverafbeelding van: Geloof – Ieder zijn eigen verhaal

Trefwoord(en)
geloof
diversiteit
denken
filosoferen

Genre
prentenboek

Vanaf
5 jaar

De auteur en tevens illustrator van dit weelderige prentenboek tracht een abstract begrip als ‘geloof’ te vatten in een begrijpelijk concept voor een jong doelpubliek.
Zijn verhaal start bij de gedachte dat ieders hoofd gevuld is met vele bijzonderheden en vragen over de wereld. Ook dat van het meisje dat hij verder centraal stelt in het verhaal. Vandaag begint haar dag met in haar hoofd een woord dat ze niet begrijpt: ‘geloof’. Doorheen de dag overdenkt ze dit begrip: Waarin of in wie geloof jij? Geloof je de verhalen die iemand je vertelt of die je leest? Geloven in een verhaal kan je sterker maken. Er zijn vele verhalen in allerlei kleuren en vormen. Misschien zijn er evenveel verhalen als mensen. Of zelfs meer. En heeft ieder zijn eigen verhaal… De vele gedachten overspoelen haar. En als ze ’s avonds gaat slapen droomt ze een wijs besluit.

Linskens tekent rond elke gedachte de pagina vol met personages, situaties, omgevingen, en veel meer. Lampen en planeten die zweven, vissen die zwemmen, mensen onderweg met een rugzakje aan, bergen en gezichten waarin je verschillende culturen ontwaart, de vlucht op een witte duif tegenover vuur en vernieling op de andere pagina, en nog veel, veel meer. Vaak staan de prenten op zich, maar wie aandachtig kijkt, ziet verbanden tussen sommige situaties. Zoals de mensen met de rugzakjes aan, of de bloemen die hun rode blaadjes verliezen en tussen andere bloemen komen te staan, de lampen die terugkeren, enzovoort.
Dit is geen eenvoudig boek met een rechtlijnig verhaal, maar een opeenvolging van vragen en gedachten rond één thema die je bevragen en doen nadenken. Met veel stof tot gesprek en overpeinzing van je eigen leven, handelen en denken.
Een filosofisch geheel dat doet doordenken en dat kan leiden tot mooie gesprekken, mits de juiste begeleiding. 

Eric Vanthillo - februari 2021

Zoek op bib.be

Auteur
Henk Linskens   

Illustrator
Henk Linskens   

Uitgeverij
Clavis   


Jaartal
2020

ISBN
9789044838688

Aantal pagina's
30

Prijs
€14,95