Fake

Coverafbeelding van: Fake

Trefwoord(en)
bijgeloof
denken
wetenschap

Genre
informatief

Vanaf
12 jaar

Na een inleiding volgen tien hoofdstukken waarin allerhande onderwerpen aan bod komen. Van bijgeloof, intuïtie, ons brein, complottheorieën, nepnieuws en wetenschap tot geneeskunde en paranormale verschijnselen. Een quiz (met daarachter uitgebreide oplossingen) en een bronvermelding ronden het boek af.

De titel van het boek is ietwat misleidend omdat hij aangeeft dat de informatie over dingen gaat die je niet moet geloven. Maar er wordt over veel meer uitleg gegeven. Zoals bijvoorbeeld een aantal tips over het voeren van een discussie en punten waarop moet gelet worden.
Daarnaast wil de auteur de jonge lezer vooral op het hart drukken om zichzelf te blijven en zich niet te laten beïnvloeden door mogelijk foute informatie. Ze stelt dat tieners net erg beïnvloedbaar zijn omdat zij nog niet de maturiteit van een volwassene hebben en zich mogelijk ook door groepsdruk laten leiden. Toch moet gezegd worden dat de auteur door dit boek zelf aan die beïnvloeding meewerkt door bepaalde informatie op zulkdanige manier aan te brengen. Een kritische lezer zal (hopelijk) toch wel bedenkingen hebben bij enkele stellingen die de auteur inneemt. Ze prijst onder andere de wetenschap de hemel in en doet alternatieve therapieën af als kwakzalverij. Enkel omdat er (nog) geen wetenschappelijk bewijs is geleverd dat deze therapieën werken. Terwijl ze elders aangeeft dat wat de wetenschap tot op heden nog niet heeft kunnen bewijzen, in de toekomst mogelijk wel kan bewezen worden.
Ook de godsdiensten krijgen weinig krediet in haar stellingen. En zo zijn er nog  enkele feiten waarbij een kritische lezer toch wel de wenkbrauwen fronst. En dus doet hij/zij wat de auteur zelf aanhaalt: je mag als lezer/kijker niet zomaar alles geloven wat er wordt beweerd. Je moet goed checken en meerdere informatiebronnen raadplegen.
Een informatief boek dat aangenaam leest, met veel aangehaalde voorbeelden om de jonge lezer aan te zetten niet alle informatie zomaar te slikken. Dus ook bij dit boek zeker te doen!

Pol Van Damme - juli 2019

Zoek op bib.be

Auteur
Annemarie Bon   

Illustrator
Wendy Panders   

Uitgeverij
Volt   


Jaartal
2019

ISBN
9789021417141

Aantal pagina's
166

Prijs
€15,99