Een land van waan en wijs

Coverafbeelding van: Een land van waan en wijs

Trefwoord(en)
literatuur
geschiedenis

Genre
over jeugdliteratuur

Vanaf
16 jaar

De ondertitel van dit boek is ‘Geschiedenis van de Nederlandse Jeugdliteratuur’ en dat is precies wat in dit boek te lezen valt. Na een algemene inleiding over de geschiedenis van de jeugdliteratuur zoomt men in op specifieke thema’s die in de jeugdliteratuur aan bod kwamen of komen. In zestien hoofdstukken proberen de auteurs de lezer een beeld te geven van de evolutie van de jeugdliteratuur binnen het thema van het hoofdstuk. De volgende onderwerpen krijgt de studerende lezer voorgeschoteld: filosofie en religie – sprookjes, mythen en volksverhalen – fantasieverhalen – jeugdtijdschriften – informatieve jeugdliteratuur – kinderpoëzie – meisjes- en jongensboeken – historische jeugdboeken – gezinsboeken en schoolverhalen – prentenboeken en geïllustreerde jeugdboeken – jeugdtheater en jeugdboeken – beeldverhalen in Nederland en Vlaanderen – verfilmde jeugdliteratuur, radio, televisie en jeugdliteratuur – games, apps en jeugdliteratuur . Het boek sluit af met een verantwoording, een uitgebreide bibliografie, informatie over de auteurs van het boek en een register.
Voor al wie zich met jeugdliteratuur bezighoudt bevat dit lijvig boekwerk een schat aan informatie over de evolutie die jeugdliteratuur ondergaan heeft gedurende de voorbije eeuwen. In elk hoofdstuk keert men terug naar het ‘begin’ van dit soort lectuur: hoe het ontstaan is, waaruit het voortvloeide, waarvoor het geschreven werd, wat het beïnvloedde tot wat het heden ten dage is. Er worden heel wat voorbeelden aangehaald, waarvan oude(re) titels de lezer weinig herkenbaar zullen overkomen, maar wel als basis kunnen dienen om er meer informatie over op te zoeken in andere informatiebronnen. Naarmate de tekst vordert en titels uit het recente verleden worden vermeld, herkent de lezer deze voorbeelden uit zijn/haar jeugd en kan hij/zij er zich een betere voorstelling van maken.
De verschillende hoofdstukken kunnen apart geraadpleegd worden omdat elk onderwerp afgelijnd wordt beschreven. Belangrijk is wel dat de lezer ook de inleiding  leest omdat die algemene geschiedenis het tijdsbeeld en het daarbij horende kindbeeld duidelijk verwoordt. De evolutie die dan beschreven wordt in dat hoofdstuk zal daardoor veel duidelijker overkomen.
Door de aanpak van dit werk blijft de informatie relevant naar de toekomst toe. Het verleden van de verschillende onderwerpen verandert niet meer. Uiteraard evolueert de jeugdliteratuur telkens mee met de tijdsgeest en zal het in de toekomst wenselijk zijn dat aanvullingen komen om up-to-date te blijven.
Bijzonder interessant en leerrijk studiemateriaal voor leerkrachten (in spe), bibliotheekmedewerkers en alle anderen die met jeugdliteratuur aan het werk zijn.

Pol Van Damme - maart 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Rita Ghesquière
Vanessa Joosen
Helma Van Lierop-Debrauwer

Illustrator
Toni Demuro   

Uitgeverij
Atlas   


Jaartal
2014

ISBN
9789045027661

Aantal pagina's
575

Prijs
€34,99