Een gemeen spelletje

Coverafbeelding van: Een gemeen spelletje

Trefwoord(en)
pesten
groepsrelaties
onverdraagzaamheid

Genre
leesboek

Vanaf
11 jaar

Als Toby hoort dat Danny, een oud-leerling uit de lagere school, naar zijn middelbare school komt, is hij helemaal niet blij. Danny doet nogal vreemd en ziet dat zelf niet direct in. Eenmaal op school wordt Danny onmiddellijk gepest door een groepje grootsprakerige jongeren. Toby weet niet hoe hij hierop kan reageren. Het gaat van kwaad naar erger en als de klas een uitstap maakt naar Normandië, loopt het helemaal uit de hand.

Het is al vanaf de eerste bladzijde voor de lezer duidelijk dat Danny in de problemen zal komen. Hij voelt zich niet alleen anders: hij heeft ook omgangsproblemen met zijn leeftijdgenoten. Die zien in hem een gedroomd slachtoffer dat ze naar believen kunnen pesten zonder zelf in de problemen te komen. Toby, die een vriend van Danny wordt genoemd, gedraagt zich heel afzijdig. Hij is bang om uitgesloten te worden door het populaire groepje van de klas. Daardoor doet hij niets ter verdediging van Danny. Eigenlijk gedraagt hij zich gewoon laf en durft hij die grootsprekers niet tegenspreken. Toch frons je als lezer al snel de wenkbrauwen over wat Danny allemaal overkomt. Blijkbaar reageren ook de leerkrachten van zijn nieuwe school erg flauw: zijn ze niet op de hoogte van Danny’s problemen en blijven op de vlakte. Merkwaardiger nog zijn de ouders van Danny, die amper in beeld komen, maar toch op de hoogte zouden moeten zijn van Danny’s speciale houding. Zodoende moeten zij de school op de hoogte brengen van een juiste aanpak voor Danny. Dan heb je enkele meisjes, die zich niet storen aan de pesterijen van het groepje en Danny wel opnemen in hun kringetje (iets wat dan weer tot meer pesterijen leidt). Zij zijn eveneens op de hoogte van het gedrag van het groepje tegenover Danny, maar zullen bij de gebeurtenissen in Normandië ook al niet reageren. Dit komt toch heel merkwaardig over. De gebeurtenissen in Normandië lijken eveneens zo vergezocht dat het de geloofwaardigheid wel erg op de proef stelt. Het lijkt er sterk op dat de auteur zich bewust dit gegeven van pestgedrag en de gevolgen ervan mét daarbij de link naar het fascisme heeft voorgehouden om tot dit verhaal te komen en daardoor een aantal gekunstelde en vreemde scènes heeft moeten creëren. Jammer genoeg tasten zij de geloofwaardigheid van het verhaal en de echtheid van de personages erg aan. Dit met als gevolg dat het verhaal een tegengesteld effect krijgt op de lezer, namelijk dat het in werkelijkheid niet zo zou verlopen. Dit terwijl pestgedrag zeer zeker wél tot uitwassen kan leiden die nefast zijn voor de betrokken jongeren en hun omgeving. Het verhaal wordt door de auteur verteld die naar believen het vertelstandpunt verandert van de ene naar de andere jongere (nooit naar een volwassene), al naar gelang het haar uitkomt. Zij verwoordt wat de personages doen, zeggen of denken. Het taalgebruik is soms moeilijk en de schoolsituatie typisch Engels. Een verhaal dat pesten en gepest worden in heel dikke verf zet.

Pol Van Damme - februari 2009

Zoek op bib.be

Auteur
Julia Jarman   

Uitgeverij
Clavis   


Jaartal
2008

ISBN
9789050165419

Aantal pagina's
144

Prijs
€16,95


Vertaald uit
Engels

Originele titel
Hangman

Vertaler(s)
Karin Breuker