Echte helden: Brandgevaar

Coverafbeelding van: Echte helden: Brandgevaar

Trefwoord(en)
pesten
stoer
moed
brand
redden

Genre
leesboek

Vanaf
9 jaar

Ben verzint graag verhalen. Als je hem mocht geloven, had hij in de Amazonerivier al op piranha’s gevist en was met zijn vader op de motor door de Sahara gereden. Hij doet ook alsof hij de sterkste, snelste en grootste van de school is. Maar dat is allemaal bluf. Hij wordt dan ook gepest door Leon, de grootste pestkop van zijn klas. Zo laat Ben zich steeds verleiden tot het verzinnen van iets nieuws. Wanneer hij beweert dat zijn vader hijskraanmachinist is in plaats van architect, wil Leon bewijzen hebben. Na school neemt Ben Leon en zijn twee vrienden mee naar een nabijgelegen bouwplaats en doet alsof hij er alles van af weet. Enkele dagen later wordt hij uitgedaagd door Leon. Als bewijs van zijn moed beklimt Ben de grote hijskraan op de bouwplaats. Maar wat hij dan ziet gebeuren, brengt hem in levensgevaar. Hoe moedig is hij nu?

Ben is een bluffer, wat in het begin erg grappig is. Maar al snel heb je door dat het een manier is om de pesterijen van Leon te overleven. Ben is ook geen heilig boontje, wanneer iemand anders gepest wordt, is hij stilletjes blij omdat hij het niet is. Hij heeft wel medelijden met het slachtoffer maar durft niet tussenbeide komen. Hij wil zelf geen slachtoffer worden, dat is hij al genoeg. Wanneer hij start met zijn klimpartij in de hijskraan, start voor hem het moedigste dat hij ooit gedaan heeft. En dan weet hij nog niet dat hij nog veel moediger zal moeten worden.
Het verhaal is vlot en grappig geschreven, maar heeft een ernstige ondertoon. Want alles draait om de gevolgen van pesterijen die Ben moet doorstaan. Maar het gaat ook over het ontdekken van moed en het belang van eerlijkheid.
Dit verhaal past in de reeks ‘Echte helden’ en is een waargebeurd verhaal.

Mik Ghys - augustus 2021

Zoek op bib.be

Auteur
Charlotte Habersack   

Illustrator
Nikolai Renger   

Uitgeverij
Condor   


Jaartal
2021

ISBN
9789493189393

Aantal pagina's
134

Prijs
€14,99


Vertaald uit
Duits

Originele titel
Echte Helden

Vertaler(s)
Michiel Nijenhuis