Dromen van vrijheid

Coverafbeelding van: Dromen van vrijheid

Trefwoord(en)
WO II
werkkampen
gezin
Indonesië

Genre
leesboek

Vanaf
11 jaar

Op een morgen in 1942 staan er Japanse soldaten voor de deur van het huis waar Marja woont. Ze nemen het huis in beslag en eten hun voedselvoorraad op. Marja’s vader wordt krijgsgevangen genomen en een tijdje later moet het hele gezin naar een kamp. Daar leven ze met veel te veel mensen op elkaar. Toch proberen ze er het beste van te maken ondanks honger en ziekte. Als ook Marja’s oudere broer naar een ander kamp wordt gestuurd, is Marja opeens de oudste en moet ze haar moeder zoveel mogelijk helpen.
Dit verhaal is gebaseerd op de herinneringen van Truus Huizenga die van haar negende tot haar twaalfde jaar in verschillende jappenkampen heeft geleefd. In een nawoord wordt uitgelegd hoe het verhaal tot stand is gekomen en waarom het pas nu, na zovele jaren, wordt verteld.

Het verhaal geeft een verslag weer van de gebeurtenissen in Marja’s leven gedurende de periode dat ze onder het gezag van de Japanners heeft moeten leven. Het zal waarschijnlijk Nederlandse kinderen vertrouwder in de oren klinken; voor Vlaamse kinderen is dit een eerder ongekend gegeven. De kinderen krijgen wel een blik op een deel van de Tweede Wereldoorlog waarover ze weinig kennen.
Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Marja, door de auteur. Zodoende krijgt de lezer een beeld van het leven in die kampen, gezien door de ogen van een kind. Hoe erg de toestand ook geweest is, echte verschrikkingen komen niet aan bod. Wel hun angst voor de Japanse soldaten en kampleiding en de vernederingen die ze moesten ondergaan. Er was honger, miserie, willekeur, ziekte en dood, maar door de manier van verwoorden blijft het geheel van het verhaal draaglijk.
Er is niet echt een spanningsboog aanwezig – al zal het voor die mensen echt wel spannend en angstaanjagend geweest zijn – doordat het hele verhaal een chronologisch verslag geeft van wat Marja en haar ouders en broer en zusje hebben meegemaakt.
Een vergelijkbaar verhaal vindt de lezer in ‘Alleen beer mocht mee’ van Vivian den Hollander.

Pol Van Damme - september 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Lieke van Duin   
Truus Huizenga

Uitgeverij
Leopold   


Jaartal
2015

ISBN
9789025867959

Aantal pagina's
177

Prijs
€14,99