De zoon van de berentemmer

Coverafbeelding van: De zoon van de berentemmer

Trefwoord(en)
mensenhandel
uitbuiting
Parijs
sloppenwijk
schaken

Genre
leesboek

Vanaf
11 jaar

Ciprian en zijn familie reizen rond en treden op met een beer. Maar ze worden overal weggejaagd en bedreigd. Als hun auto het definitief begeeft, laten ze hun beer vrij en gaan in op het aanbod van twee kerels die hen naar Parijs willen brengen. Er wordt hun een beter leven voorgesteld, maar dat blijkt in de praktijk totaal anders uit te draaien. Ze worden aan het werk gezet om hun reis terug te betalen en Ciprian moet geld stelen op straat en in de metro. Als hij op een dag schaken ontdekt, is hij alleen daar nog mee bezig. Het zou hun lot kunnen veranderen, maar hoe?

In dit verhaal leert de lezer de weinig benijdenswaardige levenswijze van rondtrekkende Roma kennen. (Al zien zij dat zelf anders. Ze zijn erg gesteld op hun vrijheid en de ruimte van de natuur.) De lezer leert eveneens de schandalige en gewelddadige manier van werken van mensensmokkelaars kennen. Zij binden hun slachtoffers zodanig aan hun niet-aflosbare schuld dat die enkel dieper en dieper in de problemen komen. Ze moeten zien te overleven in vreselijke sloppenwijken, geld bij elkaar krijgen om hun schuld af te betalen, stelen om daarin te slagen en eten te hebben. De auteur verwerkt al deze zaken door het gezin van Ciprian te volgen.
Het verhaal verloopt chronologisch en wordt verteld vanuit het standpunt van Ciprian, in de ik-vorm. De lezer ervaart mee hoe hij zich voelt en wat hij doet en zegt. De taalbarrière tussen zijn moedertaal en het Frans wordt heel goed verwoord.
Ciprian blijkt een wonderkind te zijn, niet alleen in het schaakspel maar ook in het leren en lezen van de Franse taal. En gelukkig voor hem en zijn familie komt hij de juiste mensen tegen. Toch is het verhaal niet één en al rozengeur en maneschijn. Er zijn heel wat obstakels die het leven van Ciprian en zijn familie niet makkelijk maken.
Het verhaal eindigt positief, maar blijft ook open. De problemen zijn nog niet allemaal van de baan.
Het boek geeft de lezer een beeld van hoe eenvoudige mensen door mensensmokkelaars worden uitgebuit en in de criminaliteit worden geduwd zonder uitzicht op enige verbetering van hun situatie. En niet elk gezin heeft een wonderkind zoals Ciprian.

Pol Van Damme - februari 2023

Zoek op bib.be

Auteur
Xavier-Laurent Petit

Uitgeverij
Ploegsma   


Jaartal
2022

ISBN
9789021681276

Aantal pagina's
264

Prijs
€17,99


Vertaald uit
Frans

Originele titel
Le fils de l’Ursari

Vertaler(s)
Leny van Grootel