De zilveren raaf

Coverafbeelding van: De zilveren raaf

Trefwoord(en)
spanning
geheimen
Praag

Genre
leesboek

Vanaf
15 jaar

Praag, 1952. Roman Kovar, de zoon van een horlogemaker, heeft niet echt een spannend bestaan. Dat verandert erg snel als er een gevangene ontsnapt, die ooit nog met Romans vader heeft samengewerkt. Plots heeft Roman de bijzondere aandacht van zowel een gangsterbaas als een beruchte inspecteur van de geheime politie. Als Roman in het bezit komt van een mysterieus boek, ‘De zilveren raaf’, blijkt dat het verhaal de wraak verteld van een molenaar wiens vrouw en kind werden vermoord. Het verhaal in het boek heeft heel wat parallellen met wat er nu gaande is rondom Roman. Kan hij het mysterie ontrafelen rond de gebeurtenissen uit het verleden?

Het verhaal is plaats- en tijdsgebonden. Het situeert zich in het na-oorlogse Tsjechoslowakije in het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Het is wel noodzakelijk dat de lezer zich daar bewust van is om de gebeurtenissen in hun juiste context te kunnen plaatsen.
Het verhaal is geschreven vanuit het standpunt van Roman, door de auteur. De lezer weet dus ook niet meer dan wat Roman overkomt en onderneemt, wat hij ziet en hoort. Daardoor blijft de spanning behouden en wordt de lezer, net als Roman heen en weer geslingerd doorheen de gebeurtenissen en wordt het mysterie pas mondjesmaat opgelost tot de beslissende finale waarbij alle verhaallijnen samenkomen en duidelijk worden.
Het verhaal leest vlot en het woordgebruik is eenvoudig, al worden er heel wat beschrijvingen beeldend verwoord die de romantiek rond de stad Praag versterken.
Spannend, vlotlezend verhaal dat zich een halve eeuw geleden afspeelde in de toentertijd communistische stad Praag.

Pol Van Damme - augustus 2016

Zoek op bib.be

Auteur
Geert Klaasen

Uitgeverij
Davidsfonds   


Jaartal
2016

ISBN
9789059087682

Aantal pagina's
236

Prijs
€16,00