De wereldgeschiedenis in 100 dieren

Coverafbeelding van: De wereldgeschiedenis in 100 dieren

Trefwoord(en)
dieren
natuur

Genre
informatief

Vanaf
9 jaar

Aan de hand van een selectie van honderd dieren van over de hele wereld geeft de auteur informatie over deze dieren. Een inleidende tekst geeft een groot deel van de informatie, maar ook de visie van de auteur op de invloed van de mens op dit dier – of omgekeerd. Kleine tekstblokjes verspreid over de pagina vertellen nog weetjes over het dier: over de verschillende soorten die er leven, maar ook over hoe het dier in verhalen of films voorkomt. Een inleidende tekst en een nawoord in het boek maken de lezer/kijker duidelijk dat de mens de natuur moet beschermen en nú moet ingrijpen om de klimaatverandering te stoppen.

Het is niet de bedoeling van de auteur om de geschiedenis van de wereld te verklaren aan de hand van deze honderd dieren. Het is wel de bedoeling om de lezer/kijker te laten inzien hoe de mens de natuur naar zijn hand heeft willen zetten en hoe dat een impact heeft (gehad) op heel wat dieren. Anderzijds wil hij ook duidelijk maken dat de mens zonder de natuur en de dieren helemaal niet kan overleven. Dat het dus belangrijk is om de natuur te beschermen en te behouden. Dat heel veel met elkaar in verband staat en het wegvallen of uitsterven van een diersoort verregaande gevolgen heeft voor de mens zelf. Toch doet de auteur niet aan doemdenken. Door zijn verwijzingen naar verhalen en films waarin de mens dieren in een bepaalde rol plaatst, merkt hij ook op hoe mensen tegenover deze dieren staan of hoe ze erover denken.
De erg kleurrijke illustraties over de volledige bladzijden bepalen mee het uitzicht van het boek. (Er is geen witte pagina te zien). De dieren zijn heel herkenbaar getekend. De teksten zijn eenvoudig te lezen, al komt er hier en daar wel een moeilijk woord voor. De inhoud klopt wel maar een enkele keer is ze niet helemaal duidelijk.
Verzorgd uitgegeven boek dat kinderen zeker zal kunnen aanspreken en een duidelijke boodschap uitdraagt.

Pol Van Damme - maart 2022

Zoek op bib.be

Auteur
Simon Barnes   

Illustrator
Frann Preston-Gannon

Uitgeverij
Lemniscaat   


Jaartal
2022

ISBN
9789047713883

Aantal pagina's
109

Prijs
€16,99


Vertaald uit
Engels

Originele titel
The History of the World in 100 Animals

Vertaler(s)
Steven Blaas