De wereld rond in een dag

Coverafbeelding van: De wereld rond in een dag

Trefwoord(en)
culturen
verschillen
dagelijks leven
landen

Genre
informatief

Vanaf
5 jaar

In ‘De wereld rond in een dag’ gaat het eerder om een dag in de wereld. Je krijgt een glimp van wat er in het dagelijkse leven van verschillende kinderen in verschillende culturen en landen gebeurt. Het gaat over de dingen die kinderen doen van ’s morgens tot ’s avonds, zoals eten, naar school gaan, huiswerk maken, spelen, slapen. Per dubbele pagina kijk je naar een gewoonte binnen een tiental landen. Eerst wordt er gevraagd hoe het bij de lezer zelf zit. Per land worden er dan telkens één of meerdere kinderen uitgebeeld met een kort stukje tekst onder. Bijvoorbeeld bij de dubbele pagina over ‘Etenstijd’ zien we Hiroe uit Tokio, Japan. ‘Hiroe is dol op curry’s, vooral die met veel groenten in.’ Zo wordt voor een twintigtal gewoontes even op een persoon en momentopname ingezoomd. Er worden voorbeelden uit 50 landen gebruikt. Op het einde van het boek zijn weetjes opgenomen over die landen. De originele versie van het boek komt uit het Verenigd Koninkrijk. België en Nederland komen niet aan bod.

Alles wordt uitgebeeld vanuit het perspectief van kinderen. Zo kunnen de jonge lezers of luisteraars zich herkennen terwijl het land of de gewoonte voor hen misschien niet gekend is. Toch worden er heel gewone dingen verteld en uitgebeeld. Op die manier kunnen kinderen ontdekken dat de meeste dagdagelijkse routines in grote lijnen gelijk zijn over culturen heen. Enkel hoe ze concreet worden ingevuld kan heel anders zijn, maar ook lang niet altijd. Het stramien van het opvoeren van de kinderen per gewoonte is in het hele boek gelijk. Na een tijdje kan het wel vervelen of ga je vooral grasduinen. Het is alleszins heel goed te gebruiken op school, als gespreksstof en voor het werken rond talensensibilisering: van kleuterleeftijd tot pakweg derde à vierde leerjaar. De vormgeving doet jong aan; sommige woorden en voorbeelden mikken eerder op wat ouder of hebben meer uitleg nodig. De verdienste van ‘De wereld rond in een dag’ is vooral dat het een opstap biedt om te praten over gewoontes, gelijkenissen en verschillen binnen culturen.

Marjolein Noé - december 2018

Zoek op bib.be

Auteur
Laura Hall

Illustrator
Lora Loris   

Uitgeverij
Standaard Uitgeverij   
Davidsfonds/Infodok   


Jaartal
2018

ISBN
9789059089259

Aantal pagina's
64

Prijs
€16,99


Vertaald uit
Engels

Originele titel
One Day So Many Ways