De verteller van Beorga

Coverafbeelding van: De verteller van Beorga

Trefwoord(en)
fantasy
avontuur
zoektochten
opgroeien
liefde

Genre
leesboek

Vanaf
13 jaar

Venn, de kleinzoon van de Verteller van het land Beorga, trekt over de berg Arduus, op zoek naar het mysterieuze land vanwaar zijn grootmoeder afkomstig was. Het land wordt bewoond door Fauna, mensen die kunnen veranderen in dieren. Die leven echter in oorlog met de Fabula, de sprekende dieren. De Fauna zien Venn als de redder die een einde zal maken aan de strijd. Maar Venn vindt zich helemaal geen redder, integendeel. Zal hij de opdracht van de Fauna kunnen vervullen?

Dit fantasyverhaal neemt de lezer mee naar een magische wereld waarin mensen zich kunnen veranderen in dieren en waar dieren kunnen spreken. Toch wil het verhaal meer bereiken bij de lezer dan enkel een mooi verhaal voorschotelen. Het verhaal wordt door de auteur verteld, meestal vanuit het standpunt van Venn. De lezer krijgt dus zijn kijk op zijn omgeving en de dingen die gebeuren. Maar soms verlegt de auteur het vertelstandpunt naar een ander personage. Deze personages zijn minder sterk uitgewerkt dan het personage van Venn en daardoor iets minder overtuigend. De auteur legt de personages uitspraken in de mond die de lezer moeten laten nadenken over zijn eigen doen en laten. Het verhaal wil duidelijk maken dat er altijd een keuze mogelijk is: dat vastgeroeste ideeën nefast kunnen zijn voor iedereen: dat iedereen in zichzelf kan geloven: dat je een eigen weg moet gaan zonder je te laten manipuleren door anderen… Misschien heeft de auteur wel iets te veel van deze ‘diepere’ bedoelingen in dit verhaal gestoken. Het verhaal lijdt op die manier wat aan een overdosis van doordenkers. Op een bepaald moment wordt het verhaal wat onduidelijk omdat er enkele ongerijmdheden in voorkomen die de geloofwaardigheid aantasten. Behoorlijk boeiend en origineel verhaal in een makkelijk leesbare stijl.

Pol Van Damme - augustus 2011

Zoek op bib.be

Auteur
Saskia Maaskant   

Uitgeverij
Davidsfonds/Infodok   


Jaartal
2011

ISBN
9789059084018

Aantal pagina's
187

Prijs
€15,95