De SurvivalKID Pesten

Coverafbeelding van: De SurvivalKID Pesten

Trefwoord(en)
pesten
hulpgids

Genre
informatief

Vanaf
8 jaar

Pesten. Iedereen kent het. Sommigen doen het. Anderen ondergaan het. Voor al wie ermee te maken krijgt, is dit boek een interessant werkmiddel. Het probeert duidelijk te maken wat pesten is, wie het doet, waarom het gebeurt en vooral wat je ertegen kan doen.
Eerst probeert men duidelijk te maken dat er een groot verschil is tussen plagen, pesten en ruzie maken. Daarna focust men op het pesten. Er wordt uitgelegd hoe de pestmobiel werkt: er is een slachtoffer, een pester, omstanders en een groep waarin dit gebeurt. In de volgende hoofdstukken worden deze verschillende groepen dieper uitgewerkt. Zo kan de lezer, die bij een van deze groepen hoort, meer inzicht krijgen in zijn gedrag en beter beseffen hoe de anderen hiermee omgaan. Door handige lijstjes waar de lezer voor zichzelf kan uitmaken wat wel of niet op hem van toepassing is, groeit het besef van betrokkenheid. De auteur tracht het slachtoffer duidelijk te maken dat er niets mis is met hem en probeert de pester duidelijk te maken dat hij hulp nodig heeft. Ook cyberpesten komt aan bod, een actueel probleem.
Achteraan vind je nuttige adressen als je nog meer wil weten en is er een boodschap voor ouders, leerkrachten en zorgverleners. Daarin probeert men duidelijk te maken hoe het boek opgebouwd is naar jonge lezers toe en hoe belangrijk de hulp van volwassenen is in het hele pestprobleem.
Dit boek biedt een interessant uitgangspunt om dit probleem bespreekbaar te maken, zowel voor slachtoffers als voor pesters. Een noodzakelijk hulpmiddel voor  alle scholen!

Mik Ghys - januari 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Luc Descamps   
Gie Deboutte

Illustrator
Stieven Van der Poorten   

Uitgeverij
Abimo   


Jaartal
2014

ISBN
9789462342668

Aantal pagina's
149

Prijs
€11,95