De strikt geheime geschiedenis van codes en codebreken

Coverafbeelding van: De strikt geheime geschiedenis van codes en codebreken

Trefwoord(en)
codes
geheimschrift

Genre
informatief

Vanaf
10 jaar

In twaalf dubbele-paginagrote hoofdstukjes wordt een overzicht gegeven van een aantal codes en/of geheimschriften doorheen de eeuwen, van de prehistorie tot de meest gesofisticeerde computer. Aan de hand van illustraties, schema’s, foto’s en begeleidende teksten wordt het onderwerp verduidelijkt. Er staat ook telkens een opdracht waarmee de lezer zelf aan de slag kan. Een verklarende woordenlijst, enkele plekken waar nog meer informatie te vinden is en een register sluiten het boek af.

In een heel kort bestek passeren heel wat eeuwen de revue waarin mensen trachtten bepaalde informatie op een geheime manier door te spelen. De teksten zijn meestal makkelijk te lezen, al duikt hier en daar wel een moeilijk woord op. Er is toch enige leesvaardigheid vereist om alle teksten goed te begrijpen.
Men werkt in elk hoofdstuk met grote kleurvlakken om bij elkaar horende informatie samen te houden. Iets wat een hele tijd geleden ook in zwang was, maar wel tot een drukke bladspiegel leidt. Ook de cover komt vrij druk over.
De opdrachten die men de lezer aanbiedt, hebben betrekking op de code of geheimschrift waarover informatie wordt verstrekt. Jammer genoeg staat de oplossing er vlak onder, omgekeerd weliswaar maar gemakkelijk leesbaar. Deze oplossingen hadden misschien beter achteraan bij elkaar gestaan zodat de oplossing niet te snel verklapt werd.
Niet het eerste boek over codes en geheimschrift en ook niet het meest uitgebreide – integendeel – maar net door de compactheid en het beperkt aantal pagina’s kan het iets minder enthousiaste lezers wel aanspreken.

Pol Van Damme - mei 2018

Zoek op bib.be

Auteur
Roy Apps   

Uitgeverij
Lemniscaat   


Jaartal
2017

ISBN
9789047709510

Aantal pagina's
32

Prijs
€13,95


Vertaald uit
Engels

Originele titel
The Top Secret History of Codes and Code Breaking

Vertaler(s)
Lydia Meeder