De Sobmanwetten – Mistland, deel 1

De verre toekomst. Alman en Ratoe wonen in Mistland. De hele gemeenschap leeft er in grotten en de mist is alom en altijd tegenwoordig. De maatschappij wordt streng geregeld door de Sobmanwetten. Hogepriesters leiden de gemeenschap en controleurs zien erop toe dat de wetten worden nageleefd. Hun enige vijand zijn de Tars. Het zijn dieren die door hun beet een dodelijke en besmettelijke ziekte verspreiden. De mensen van Mistland jagen op deze dieren voor hun vlees en huiden. In een opwelling redt Alman een pas geboren Tar. Maar waar en hoe kan hij die verzorgen zonder dat iemand dat merkt? Hij neemt zijn vader in vertrouwen en ontdekt dat die met een nog veel groter geheim leeft. Ratoe droomt dat de zon ooit zal terugkeren en maakt er een schilderij over, wat eigenlijk niet mag. Dan wordt er een hogepriester vermoord, iets wat ondenkbaar is in de zo goed geregelde maatschappij. Het rustige leven van Alman en Ratoe wordt helemaal overhoop gehaald en dwingt hen tot een avontuur in de onbekende buitenwereld. Zullen ze overleven en Mistland ooit terugvinden?

De auteur neemt de lezer mee naar een verre toekomst waarin het leven op aarde verwoest is door natuurrampen en er slechts een kleine gemeenschap heeft kunnen overleven in een onherbergzaam gebied waar de mist nooit verdwijnt. De mensen leven er in grotten en heel erg bewust van alles wat leeft. Ze kweken zelf hun groenten en volgen de strenge regels van hun stichter Sobman strikt na. Er zijn verhalen over de Oude wereld maar iedereen doet ze af als fabels. De hogepriesters dulden ook geen enkele twijfel of tegenspraak. De minste fout wordt bestraft met werkstraf of gevangenis.
Ook hun taal is geëvolueerd. De auteur doet dat door anagrammen van bestande woorden te gebruiken. Een ‘meter’ wordt in Mistland een ‘retem’, een ‘apotheker’ een ‘opatheker’, een ‘mug’ wordt een ‘gum’, een ‘vogel’ verandert in een ‘gelvo’ enzovoort. Het verhaal leest vlot en is onderhoudend. En natuurlijk loopt het fout en beleven Alman en Ratoe een ongekend avontuur in een voor hen onbekende omgeving buiten Mistland.
Een aandachtige lezer zal tijdens het lezen wel merken dat er bij sommige gebeurtenissen vraagtekens kunnen geplaatst worden. Zeker naar het slot toe waarin blijkt dat zelfs Mistland niet helemaal is wat de hogepriesters prediken.
Het verhaal over een apocalyptische wereldramp is niet origineel. Kirstin Vanlierde maakte met ‘Sequoia’ en ‘Yuma’ een verhaal rond hetzelfde thema. Ook Ally Condie schreef een trilogie (Matched – Crossed – Reached) die eveneens alludeert naar een strenge gemeenschap en een onleefbare buitenwereld in een verre toekomst.
Goed voor een hele tijd ontspannen leesplezier dat lezers kan doen nadenken over onze eigen leefomgeving en hoe wij omgaan met de rijkdommen van onze aarde.

Pol Van Damme - augustus 2016

Zoek op bib.be

Auteur
Ludo Enckels

Uitgeverij
Davidsfonds   


Reeks
Mistland

Jaartal
2016

ISBN
9789059087699

Aantal pagina's
288

Prijs
€16,99