De sleutel van Sleedoorn – boek 1

Coverafbeelding van: De sleutel van Sleedoorn – boek 1

Trefwoord(en)
geneeskunde
Londen
17e eeuw
spanning

Genre
leesboek

Vanaf
12 jaar

Londen, 1665. Christopher is de apothekers-leerling van Benedict Sleedoorn. Die wijdt Christopher in in de geheimen van ingewikkelde recepten en codes. Dan wordt de stad opgeschrikt door een aantal moorden door een geheimzinnige sekte. Die heeft het op apothekers gemunt. Als Sleedoorn wordt aangevallen, kan hij nog een cryptische boodschap voor zijn leerling achterlaten. Samen met zijn vriend Tom tracht die het geheim te ontcijferen. Maar er is haast bij, want Christopher is het volgende doelwit van de sekte.

Dit verhaal komt eerst wat langzaam op gang maar versnelt gaandeweg en wordt steeds intrigerender en voert uiteindelijk naar een spannende climax. Het gegeven is erg origineel in het apothekersmilieu van de 17de eeuw getekend. Door hun bijzondere recepten, experimenten en geheimen bij dit beroep, waart er al sowieso een bijzondere sfeer rond deze gilde van apothekers. Door daar enkele moorden aan toe te voegen en een bijzonder cryptische boodschap wordt de spanning nog meer opgevoerd.
Het verhaal wordt verteld door de auteur vanuit het standpunt van Christopher, in de ik-vorm. Daardoor weet de lezer evenveel, of even weinig, als Christopher zelf. Het personage van Christopher wordt uitgebreid geschetst. Ook alles wat hij denkt of de gevoelens die hij heeft, worden uitgebreid beschreven. Zo krijgt de lezer een goed beeld van Christopher. Hij blijkt een pientere kerel en een bijzonder goede leerling. Toch zal hij tot het uiterste moeten gaan om zijn tegenstrevers te slim af te zijn.
Door zijn beschrijvingen van de stad en een aantal gebouwen alsook andere personages krijgt de lezer ook een duidelijk beeld van de stad Londen in de 17de eeuw. Het valt niet te vergelijken met het huidige Londen.
Eens het verhaal op gang komt, volgen de gebeurtenissen elkaar in snel tempo op. Het verhaal leest vlot en de gebruikte woordenschat is eenvoudig. De ingrediënten en bereidingswijze van geneesmiddelen zijn makkelijk te begrijpen. Maar zeker niet om er zelf mee aan de slag te gaan; de lezer wordt daar zelfs voor gewaarschuwd. De dialogen tussen de personages zijn vlot en levensecht; de onderlinge relaties komen herkenbaar over.
De lezer blijft geboeid door het stap voor stap ontcijferen van de geheime boodschap en door de belevenissen van Christopher en de gevaren die hem bedreigen.
Beslist de moeite waard!

Pol Van Damme - december 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Kevin Sands   

Uitgeverij
Gottmer   


Jaartal
2015

ISBN
9789025760366

Aantal pagina's
315

Prijs
€16,95


Vertaald uit
Engels

Originele titel
The Blackhorn Key

Vertaler(s)
Maria Postema