De reuzenkraak is liever lui

Coverafbeelding van: De reuzenkraak is liever lui

Trefwoord(en)
dieren
weetjes

Genre
informatief

Vanaf
9 jaar

Het boek bevat honderd tekstjes over opmerkelijke eigenschappen of gedragingen van dieren. Ze staan gegroepeerd in tien hoofdstukken rond thema’s zoals eten, bewegen, verdediging, verleiden, slimheid en dergelijke. De tekst over elk dier beslaat één pagina met daarnaast ook een illustratie van het dier onder een sprekende titel in een grote letter. Een register sluit het boek af.

De tekstjes zijn al eerder verschenen in een wetenschapskatern van een krant en zijn van de hand van verschillende auteurs. Ze zijn in dit boek samengebracht tot een geheel.
De teksten zijn in een eenvoudige taal geschreven en op het niveau van de doelgroep. Ze zijn luchtig en voor iedereen verstaanbaar. Ze bevatten altijd bijzondere informatie over de dieren of hun gedragingen.
De teksten staan in een sobere, vrij kleine letter zodat er veel tekst op één pagina staat. Iets wat wel enige aanpassing vraagt, maar door de interessante informatie al gauw geen obstakel meer vormt. De grote, kleurrijke illustratie van elk dier houdt de bladspiegel toch nog vrij open.
Aantrekkelijke teksten over bijzondere eigenschappen of gedragingen van een hele reeks dieren.
Beslist de moeite waard.

Pol Van Damme - mei 2019

Zoek op bib.be

Illustrator
Irene Goede   

Uitgeverij
Gottmer   


Jaartal
2019

ISBN
9789025771140

Aantal pagina's
132

Prijs
€18,99