De reis van Syntax Bosselman

aanrader Coverafbeelding van: De reis van Syntax Bosselman

Trefwoord(en)
slavernij
tentoonstelling
geschiedenis

Genre
informatief

Vanaf
10 jaar

Syntax Bosselman komt met een groep Surinamers naar Nederland voor de wereldtentoonstelling van 1883. De hele groep zal er het leven op Suriname voorstellen aan de bezoekers. Maar er speelt meer. Het boek bevat een verzameling verhalen over slavernij en slavenhandel. Daarnaast is het een neerslag van de zoektocht van de auteur naar het hoe en waarom Nederland meedeed aan de slavernij.

Eerder toevallig trok een oude foto uit een boek de aandacht van de auteur. Maar zijn interesse was gewekt. Hij ging op onderzoek uit hoe het kwam dat Nederland, met Spanje en Portugal als voorbeeld, in de 16e en 17e eeuw meedeed aan slavernij en slavenhandel. Het verhaal van Syntax is de ‘rode draad’ waaraan de auteur zijn bevindingen en de resultaten van zijn onderzoek ophangt. Er staan nog andere korte verhalen tussendoor die eveneens een beeld geven van het ontstaan van de slavernij en het instandhouden ervan tot zelfs het invoeren van Aziatisch werkvolk toen de slavernij eenmaal was afgeschaft.
Tussendoor geeft de auteur informatie over zijn zoekwerk. Deze teksten staan op ietwat rozige bladzijden. Het boek is een ware caleidoscoop die op de slavernij gericht staat en meer bepaald de rol van Nederland daarin.
De auteur noemt het boek ook een dossier over de slavernij, een dossier dat niet afgesloten is. Het wordt doorheen het lezen van het boek de lezer ook duidelijk dat het beeld dat mensen met een blanke huid hebben ten aanzien van mensen met een andere huidskleur (nog steeds) vreemd kan overkomen. Een blik die vanuit het oogpunt van de geschiedenis verankerd is en erg moeizaam evolueert.
Het boek is erg knap opgebouwd en geeft de lezer een heel duidelijk beeld van hoe blanke mensen aankeken tegenover mensen met een andere huidskleur en welk onrecht ze hen daardoor hebben aangedaan. Iets wat tot op heden nog steeds een invloed heeft. Foto’s en prenten over die wereldtentoonstelling en illustraties maken het gegeven nog meer bevattelijk.
De verhalen lezen bijzonder gemakkelijk door het duidelijke taalgebruik. Ook bij de informatieve stukken blijft de informatie gemakkelijk leesbaar. De tweede druk bevat reeds een aantal quotes uit besprekingen en ook een extra nawoord door de auteur. Daarin tracht hij te antwoorden op opmerkingen die hem zijn doorgespeeld en verantwoordt hij zijn manier van schrijven.
Een boek dat zeker bijzondere aandacht verdient doordat het kinderen een uitgebreid beeld geeft van de manier waarop de slavernij ontstond en in stand werd gehouden.
Een aanrader.

Bekroond met een Zilveren Griffel 2019 en de Thea Beckmanprijs 2018.

Pol Van Damme - augustus 2019

Zoek op bib.be

Auteur
Arend van Dam   

Illustrator
Alex de Wolf   

Uitgeverij
Van Holkema & Warendorf   


Jaartal
2018

ISBN
9789000359158

Aantal pagina's
302

Prijs
€16,99