De lege schommel

Coverafbeelding van: De lege schommel

Trefwoord(en)
vluchtelingen
vluchtelingenkampen
schuldgevoel

Genre
leesboek

Vanaf
10 jaar

Azmi vlucht met zijn vader, moeder en kleine zusje weg uit Aleppo vanwege het gevaar van de oorlog en de bombardementen. Het wordt een lange en gevaarlijke tocht. Als ze in Italië terechtkomen, worden ze in een opvangcentrum ondergebracht. Vandaar trekken ze verder met de trein naar Brussel. Zo lang hun asielaanvraag in behandeling is, verblijven ze in een opvangcentrum. Azmi gaat naar school, maar erg gelukkig kan hij niet zijn. Er is weinig privacy in het centrum, er zijn spanningen en Azmi mist zijn beste vriend Nori.

Het verhaal wordt verteld door de auteur vanuit het standpunt van Azmi. Zij verwoord ook zijn angsten en twijfels tijdens hun vlucht en in het verblijf in het opvangcentrum. Al wat Azmi heeft meegemaakt; de angst in Syrië bij bombardementen, de hachelijke boottocht over de Middellandse Zee, de onzekerheid in de opvangkampen, de andere cultuur waarin hij terechtkomt en de vreemde taal die hij moet leren, maakt hem erg onzeker en wispelturig. Hij weet niet hoe hij op gebeurtenissen moet reageren en het trauma van de oorlog weegt zwaar op hem.
Het thema is nog steeds actueel en vele jongeren zullen in hun omgeving zulke kinderen leren kennen. Daarom is het goed dat ze doorheen deze verhalen de achtergrond van deze kinderen leren kennen en hun problemen een beetje leren begrijpen. Het is niet de bedoeling van de auteur om een spannend of spectaculair verhaal te schrijven over vluchtelingen. Wel krijgt de lezer een beeld hoe vluchtelingen zich voelen als ze plots en ongewild in een totaal vreemde wereld met een andere taal en andere gebruiken terechtkomen.
Een verhaal dat hetzelfde thema behandelt, vindt de lezer onder andere ook bij uitgeverij Callenbach in ‘Een stip aan het einde van de wereld’ van Femmie van Santen.

Pol Van Damme - november 2017

Zoek op bib.be

Auteur
Bettie Elias   

Uitgeverij
Davidsfonds/Infodok   


Jaartal
2017

ISBN
9789059088733

Aantal pagina's
174

Prijs
€15,99