De kleine Odessa – De val van Scribopolis boek 2

Coverafbeelding van: De kleine Odessa – De val van Scribopolis boek 2

Trefwoord(en)
boeken
zoektochten
strijd
avontuur

Genre
leesboek

Vanaf
13 jaar

Odessa dwaalt door de stad Scribopolis. De stad is in handen van de Prins en die verbant en verbrandt alle boeken. Een grijze waas hangt over de stad. Bolhoedmannen en brandweermannen maken de straten tot te vermijden plekken. Odessa wil koste wat kost naar de bieb, want zij weet waar Boekus is. Alleen is de bieb nu een verbrandingsoven. En de Prins wil Odessa gevangen nemen. Ook het verzet zit achter Odessa aan, want zij denken dat zij hen verraden heeft. Hoe redt Odessa zich uit dit wespennest? Vindt ze Boekus terug? Kan ze haar stad redden?

Dit is het vierde en laatste deel over Odessa en Scribopolis. Het is niet mogelijk het verhaal te lezen zonder de voorgaande belevenissen van Odessa te kennen.
Net als de vorige delen wordt het verhaal verteld door de alwetende auteur vanuit het standpunt van Odessa. De lezer weet dus ook niet meer dan wat Odessa overkomt. Maar hij/zij weet ook wat zij allemaal denkt, wat ze overdenkt, wat ze fantaseert, wat ze meemaakt en wat ze zegt. Sommige zinnen staan cursief om aan te geven dat het dat is wat Odessa op dat ogenblik denkt over een bepaalde situatie.
Het verhaal is eigenlijk één lange zoektocht van Odessa om bij Boekus te geraken en zodoende haar stad te redden. Maar heel wat personages zitten haar op de hielen en/of dwarsbomen haar. Daardoor wordt haar tocht telkenmale onderbroken en komt ze steeds meer in gevaarlijke situaties terecht. Situaties waaruit ze zich weet te redden door meermaals naar andere verhalen over te springen en zich zo van haar achtervolgers te ontdoen. Maar die zijn erg vasthoudend en komen haar telkens weer op het spoor. Vooral één personage uit een verhaal van Shakespeare lijkt zich als een pitbull aan haar vast te bijten.
Als Odessa uiteindelijk toch wordt berecht, volgt er een lange uiteenzetting over wat zij allemaal heeft laten fout lopen. Vreemd is dan wel dat een vrij korte uitleg van een ander personage haar volledig vrijpleit en ze alsnog op handen wordt gedragen door diegenen die haar net daarvoor wilden veroordelen. Dat is wel een erg snelle plotwending. Zeker na die honderden bladzijden waarin Odessa steeds moest opboksen tegen al die anderen die haar niet geloofden en haar gevangen wilden nemen.
Uiteindelijk is er een wensvervullend slot waarin alles min of meer goed komt.
Alweer goed voor uren en uren ontspannen leesplezier met hier en daar doordenkertjes. Aan de lezer om die te ontdekken.

Pol Van Damme - mei 2018

Zoek op bib.be

Auteur
Peter Van Olmen   

Uitgeverij
Van Halewyck   


Reeks
De kleine Odessa

Jaartal
2018

ISBN
9789461316936

Aantal pagina's
467

Prijs
€19,99