De Hanzereis van Berend Bergenvaarder

Coverafbeelding van: De Hanzereis van Berend Bergenvaarder

Trefwoord(en)
weeskinderen
scheepvaart
handel

Genre
leesboek

Vanaf
10 jaar

Het jaar 1370 in Nederland. Steden beschermen zich met dikke muren en het platteland is nog erg woest. Honger, ziekte en oorlog maken het leven niet gemakkelijk. Berend woont in een weeshuis in Deventer. Op een dag moet hij als hulpje op een schip gaan helpen. Het schip vervoert goederen tussen de Hanzesteden. In de Hanzestad Bergen komt hij in een koopmanshuis terecht waar hij de knepen van het vak leert. Komt hij ooit nog terug in Deventer waar zijn zusje is achtergebleven?

Dit verhaal neemt de lezer mee naar een tijd waarin steden opkwamen en veel macht kregen. De lezer volgt de wees Berend op zijn reis naar Bergen en hoe hij daar in een koopmanshuis te werk wordt gesteld.
Het verhaal wordt door de alwetende auteur verteld. Zij doet dat op een vrij aparte manier. Ze gebruikt korte zinnen, soms maar enkele woorden, om een situatie te schetsen voor de lezer. Ze staat als het ware naast Berend en registreert wat hem overkomt en hoe hij er op reageert. Ook wat hij denkt en voelt wordt door de auteur verwoord. Vooral als het over zijn verleden gaat waarin hij de liefde en geborgenheid van zijn ouders overdenkt, iets wat hij na hun dood heel erg mist.
Door het gebruik van die korte zinnen kan het verhaal ook minder enthousiaste lezers mogelijk boeien. Ook de illustraties en de bondigheid van het verhaal – slechts 88 pagina’s – kunnen daartoe bijdragen. Achteraan is nog een kaartje, een woordenlijst en wat historische informatie opgenomen.
Het is niet echt een spannend verhaal. Eerder schept het een beeld hoe het leven er in die Hanzestad aan toe ging.
Klein verhaal in een origineel kader dat een idee geeft van het leven in een Hanzestad in de 14de eeuw en de risico’s van de zeiltocht tussen deze steden.

Pol Van Damme - februari 2018

Zoek op bib.be

Auteur
Marije van der Sande

Illustrator
Jan van Well

Uitgeverij
Rubinstein   


Jaartal
2017

ISBN
9789047623632

Aantal pagina's
95

Prijs
€12,99