De Chaos

Coverafbeelding van: De Chaos

Trefwoord(en)
paranormale gaven
rampen
gezin
verliefd

Genre
leesboek

Vanaf
14 jaar

Adam ziet getallen in de ogen van mensen (de datum waarop ze zullen sterven). Als hij in Londen bij heel veel mensen dezelfde datum ziet, weet hij dat er een vreselijke ramp dreigt. Maar wat en hoe? Dan ontmoet Adam Sarah. Zij lijkt meer te weten dan ze laat merken. Zij wil echter niets met Adam te maken hebben. Maar Adam heeft haar nodig om het raadsel op te lossen! En de tijd dringt…

Dit is het vervolg op ‘Deadline’ maar kan ook apart gelezen worden. Meer nog dan in Deadline hebben meerdere personages bijzondere gaven die hen het leven niet gemakkelijk maken. Adam ziet niet alleen de getallen, hij krijgt ook beelden door hoe de mensen sterven, al kan hij ze niet altijd correct plaatsen. De oma van Adam, waar hij bij inwoont nadat zijn moeder overleden is, kan het beste om met haar gave. Ook verdraagt zij alle nukken en buien van Adam. Hij vindt haar maar een oude, zagende vrouw maar het is wel de enige familie die hij heeft en die hem ten allen tijde verdedigt, steunt en aanmoedigt. Dit komt soms wel enigszins tegenstrijdig over in het verhaal. Adam is erg gefrustreerd dat hij niet weet welk onheil er aankomt. Daarbovenop is er niemand die hem gelooft als hij eindelijk besluit iets te doen om de mensen te waarschuwen. De verhaallijn van Sarah kruist die van Adam even in het begin, maar zal pas veel verder in het verhaal met die van Adam samenvallen. Ook zij heeft een gave waar ze geen vat op heeft en die haar verwart. Daarnaast heeft zij nog heel wat andere problemen die haar het leven in de over-gecontroleerde Londense maatschappij niet gemakkelijk maakt. Toch blijft de lezer na het lezen met een aantal onduidelijkheden zitten. Zo begint het verhaal met de evacuatie van de kustplaats waar Tom met zijn oma woont. Dit heeft te maken met de stijging van de zeespiegel door de opwarming van de aarde. Jammer genoeg blijft het bij dit ene feit en komt die opwarming verder in het verhaal niet meer aan bod. Daarnaast is er de dreiging die de mensen boven het hoofd hangt. Een vriend van Adam weet dat de overheid alle informatie die naar die fatale datum verwijst, blokkeert op het internet. Iets wat Adam sterkt in zijn besef van de komende ramp. Maar vreemd genoeg blijkt die overheid met deze ramp totaal niets te maken te hebben. Waren zij wel op de hoogte maar wilden ze geen voorzorgsmaatregelen treffen? Dat is wel eigenaardig in het licht dat ze wel een kustplaats evacueren maar een veel grotere ramp in Londen gewoon laten gebeuren. Als de ramp zich voltrekt, beleeft Tom een hachelijk avontuur. Maar vreemd genoeg overleeft hij al deze dingen. De stad Londen na de ramp lijkt weinig aangeslagen als de hoofdpersonages er doorheen trekken. En ook het slot doet de lezer de wenkbrauwen even fronsen. Adam doet iets wat indruist tegen de gang van zaken waardoor alles op de helling wordt gezet. Een sterk vervolg op Deadline dat echter een deel van zijn geloofwaardigheid verliest door een aantal onlogische wendingen.

Pol Van Damme - december 2010

Zoek op bib.be

Auteur
Rachel Ward   

Uitgeverij
Lemniscaat   


Jaartal
2010

ISBN
9789047703082

Aantal pagina's
334

Prijs
€17,95


Vertaald uit
Engels

Originele titel
The Chaos

Vertaler(s)
Aleid van Eekelen-Benders