De Castraat

aanrader Coverafbeelding van: De Castraat

Trefwoord(en)
schoolleven
zingen
Venetië
intriges
verliefd
dagboek

Genre
leesboek

Vanaf
15 jaar

Italië, 1570. Louis is zeventien en volgt een zangopleiding aan een instituut voor castraatzangers. Hij heeft een uitzonderlijke stem die iedereen beroert. Zijn opleiding wordt betaald door bisschop Sforza die zich over Louis heeft ontfermd nadat zijn moeder is overleden. De bisschop nodigt Louis tijdens de zomervakantie uit naar het betoverende Venetië. Louis is in de wolken. Hij heeft er veel succes met zijn optredens. Hij vindt er zelfs de liefde. Maar de bisschop wil wel iets in de plaats. Louis moet informatie verzamelen bij de gezelschappen waar hij te gast is.
Als Louis een tweede maal naar Venetië komt is alles veranderd. De bisschop pikt het niet dat Louis er zijn eigen gang gaat. Hoe ver kan Louis gaan?

Dit lijvige boekdeel is opgevat als een soort dagboek. Daarin vertelt Louis wat hij meemaakt, wat hij voelt, wat hij denkt. Maar ook de gesprekken die hij heeft met anderen worden erin verwoord. Daardoor krijgt de lezer bijna dag per dag het relaas van zijn wedervaren. Soms blikt hij terug op gebeurtenissen uit zijn jeugd, wat hij toen al meemaakte, hoe hij castraat geworden is, hoe hij als negenjarige op het instituut beland is. De lezer krijgt een heel uitgebreid en gedetailleerd beeld van het leven van Louis en zijn omgeving: over het instituut maar ook hoe mensen toen reisden, zich kleedden, over hoe het eraan toe ging in het Venetië van de 16de eeuw en over de heersende moraal van de katholieke kerk.
Ook historische feiten worden verhaald. En zoals de lezer van deze auteur gewend is, zijn die feiten correct en juist geplaatst. De lezer krijgt dus ook wat geschiedenis mee doorheen dit verhaal. Maar meer nog hoe het leven van zulke castraatzangers moet zijn geweest. En dat was niet altijd even prettig.
In de trilogie ‘De Kronieken van goud en bloed’ heeft de lezer al kennis gemaakt met de meedogenloze en amorele bisschop Sforza.
In dit boek krijgt Louis de hoofdrol.
Beslist het lezen waard!

Pol Van Damme - december 2021

Zoek op bib.be

Auteur
H.P. Janssens

Uitgeverij
Clavis   


Jaartal
2021

ISBN
9789044842340

Aantal pagina's
420

Prijs
€24,95