Brandmerk

Coverafbeelding van: Brandmerk

Trefwoord(en)
geheimen
wraak
bijgeloof
dorp

Genre
leesboek

Vanaf
14 jaar

Lena moet bij haar tante gaan logeren in Ravensdal. Haar vader ligt na een auto-ongeval in het ziekenhuis. Haar moeder heeft ze nooit gekend. Al snel ontdekt Lena waarom haar vader jaren geleden zijn geboortedorp verlaten heeft. Er heerst een erg bekrompen sfeer, mensen zwijgen over gebeurtenissen en buitenstaanders zijn niet gewenst. Gelukkig voor Lena wordt ze al gauw opgenomen in een groepje jongeren waarbij ze zich erg thuis voelt. Vooral de knappe Roel doet Lena’s hart sneller slaan. Andere jongeren gedragen zich wel vreemd. Zoals haar nichtje Sam, die een tijdje in de psychiatrische instelling van het dorp heeft gezeten of Billy, een boerenzoon die beweert dat zijn dode vader thuis in de diepvries ligt. In de omgeving is er ook een dolmen waaronder een Keltische krijger zou liggen en op die plek vereren sommige dorpsbewoners een oude Keltische stamgod Teutatis. Dan wordt het Halloween en is er een nachtelijk, aan Teutatis opgedragen, bosspel.

Het verhaal neemt de lezer mee naar een kleine dorpsgemeenschap die weinig opheeft met buitenstaanders en waar alle gebeurtenissen worden toegedekt door enkele sterke figuren uit het dorp. Alle mensen uit het dorp zijn in mindere of meerdere mate familie van elkaar en zwijgen over bepaalde zaken. Lena is enerzijds een lid van de gemeenschap omdat haar vader (en moeder) in het dorp woonden maar anderzijds een buitenstaander omdat ze nu pas in het dorp verblijft. Door de wisselende informatie die Lena krijgt, wordt ze heen en weer geslingerd over gebeurtenissen uit het verleden en over bepaalde personen uit het dorp.
Het verhaal wordt verteld door de auteur vanuit het standpunt van Lena. De lezer krijgt dus net zoveel informatie als Lena en komt – net als Lena – ook niet te weten wat er aan de hand is.
Het verhaal leest vlot en de gebeurtenissen volgen elkaar snel op. De verschillende personages worden realistisch beschreven. De jongerengroep waarin Lena wordt opgenomen komt herkenbaar over en de dialogen zijn vloeiend. De bekrompen sfeer in het dorp kan de lezer zich wel goed inbeelden; een klein, wat geïsoleerd dorp waar iedereen elkaar kent en er over bepaalde zaken en gebeurtenissen niet wordt gesproken. Toeristen komen wel langs maar nemen niet deel aan het dorpsleven.
Een meeslepend verhaal dat de lezer kan boeien tot het einde. De omslagillustratie komt wat ongelukkig over en past niet helemaal bij het verhaal.

Pol Van Damme - augustus 2017

Zoek op bib.be

Auteur
Wendy Stroobant   

Uitgeverij
Clavis   


Jaartal
2017

ISBN
9789044829723

Aantal pagina's
333

Prijs
€19,95