Borealis

Coverafbeelding van: Borealis

Trefwoord(en)
experimenten
groepsrelaties
ecologie
ontvoeren

Genre
leesboek

Vanaf
12 jaar

Op een koude, volslagen afgelegen plek – Borealis geheten – wordt een grote groep jongeren samengebracht in een afgesloten gebied, bewaakt door de Crew en onder leiding van de Trias. Ze zijn ontvoerd uit alle delen van de wereld. Joppe is één van hen, maar hij wil zich niet neerleggen bij de strenge regels. Als hun dan wordt uitgelegd waarom ze daar zijn samengebracht, lijkt hun lot verbonden met dat van de hele wereld. Joppe blijft opstandig en dat wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. De spanning loopt op.

In eerste instantie vraagt de lezer zich af, net als de kinderen, wat de reden is van hun afzondering. Als de Trias dit verduidelijken haalt dit echter de geloofwaardigheid van het verhaal danig onderuit. Geen weldenkend mens denkt dat de toekomst die de Trias voorspellen zich op die manier zal voltrekken. Wil de lezer toch weten hoe het verhaal verder evolueert, zal hij/zij dit gegeven links moeten laten liggen en zich verder focussen op de onderlinge relaties bij de jongeren, hun houding tegenover elkaar en hoe zij op gebeurtenissen reageren.
Daarnaast blijken er ook minder nobele doelen nagestreefd te worden door leden van de Trias die dan eigenlijk zelf de hele opzet van Borealis verraden.
Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Joppe, door de auteur. De lezer weet dus ook niet meer dan wat Joppe ervaart, ziet en denkt.
Het is wel duidelijk wat de bedoeling van de auteur is door een aantal gegevens aan te halen die de lezer moeten overtuigen of de ogen openen dat wat er in zijn/haar eigen omgeving gebeurt een impact heeft op dingen die heel ver weg gebeuren en die de toekomst van de wereld in gevaar brengen. Die boodschap wordt wel heel duidelijk gebracht. Maar de setting en de opzet van het verhaal zijn duidelijk ondergeschikt aan het na te streven doel. Dat is wel jammer, want zo verliest het verhaal zijn geloofwaardigheid en gaat de boodschap van de auteur ook de mist in.
Blijft enkel de manier over waarop de jongeren met elkaar omgaan en hoe ze zich organiseren bij onverwachte gebeurtenissen om de lezer te blijven boeien.

Pol Van Damme - december 2016

Zoek op bib.be

Auteur
Marloes Morshuis   

Uitgeverij
Lemniscaat   


Jaartal
2016

ISBN
9789047708667

Aantal pagina's
267

Prijs
€14,95