Beestachtige buren

Coverafbeelding van: Beestachtige buren

Trefwoord(en)
dieren

Genre
informatief

Vanaf
9 jaar

Niet minder dan vierendertig dieren krijgen een uitgebreide beschrijving in dit boek. Telkens over een dubbele pagina neemt de illustratie van het dier het meeste plaats in. In enkele gekleurde blokjes staan nog de pootafdruk, de drol en de afmeting van het dier vermeld. Elke tekst krijgt een sprekende titel met betrekking tot het beschreven dier, waarna de naam van het dier in het Nederlands en in het Latijn staat vermeld. Dan volgt een inleidend stukje in een vet gedrukte letter waarna een beschrijving van de levenswijze van het dier het geheel vervolledigd. Sommige dieren krijgen een vervolgpagina waarin andere soortgenoten kort worden aangehaald; zoals knaagdieren, vleermuizen en grote grazers. Zelfs de mens als soort komt aan bod. Tips om succesvol dieren te spotten, een overzicht van alle drollen en pootafdrukken en een bronvermelding sluiten het boek af.

Deze mooi verzorgde uitgave zal jonge kinderen zeker kunnen aanspreken. De sfeervolle, kleurrijke illustraties zijn realistisch maar toch niet fotografisch. Ze tonen het dier telkens in een bepaalde leefsituatie. De teksten zijn heel makkelijk te lezen en zijn aangepast aan de jonge doelgroep. Ze zijn duidelijk, zelfs humoristisch en geven een goed beeld van het beschreven dier. De zachtgele pagina’s waarop de teksten staan afgedrukt dragen bij tot een rustige sfeer.
Het boek kan jonge kinderen zeker aanzetten om oplettend in de natuur rond te kijken op zoek naar sporen van deze dieren of naar de dieren zelf.
Beslist de moeite waard.

Pol Van Damme - augustus 2019

Zoek op bib.be

Auteur
Bouwien Jansen
Lotte Stegeman   

Illustrator
Marieke Nelissen   

Uitgeverij
Luitingh-Sijthoff   


Jaartal
2019

ISBN
9789024584130

Aantal pagina's
93

Prijs
€18,99