Apollo – Wolfsangel, deel 1

aanrader Coverafbeelding van: Apollo – Wolfsangel, deel 1

Trefwoord(en)
dictatuur
verzet

Genre
leesboek

Vanaf
12 jaar

De sneeuwklas van Jarne en Natham keert hals over kop terug naar België als daar een staatsgreep is gepleegd. Het weerzien met de ouders wordt al snel overschaduwd door de regels die het nieuwe regime oplegt. Elke dag is er wel weer een wet die de vrijheden en rechten van de mensen beperkt. Jarne ziet het met lede ogen aan, maar kan weinig beginnen. Als de broer van zijn beste vriend Natham wordt opgepakt en veroordeeld voor een illegale fuif en Jarnes mama als homokoppel steeds meer in het nauw komt, kunnen de jongens bijna niet anders dan zich verzetten tegen het verstikkende gezag. Maar hoe en wanneer?

Het verhaal speelt in het heden in Brussel met herkenbare namen van plaatsen en straten. Dat op zich maakt het verhaal al heel herkenbaar, zelfs voor wie niet in Brussel woont. Daarnaast zijn er heel realistische acties die de geloofwaardigheid nog verhogen. In de eerste helft van het verhaal wordt een beklemmende sfeer gecreëerd door telkens weer een andere beperking toe te voegen aan de vrijheden van de personages.
Het verhaal wordt door de auteur verteld vanuit het standpunt van Jarne. Door zijn ogen ziet de lezer hoe zijn school verandert en hoe de leerkrachten die niet meelopen één voor één worden vervangen door pionnen van het regime. Ook ziet hij hoe verschillend zijn twee moeders reageren op de gebeurtenissen, terwijl zijn opa terugdenkt aan het naziregime uit de Tweede Wereldoorlog, waar zuiveringen, racisme en het viseren van bepaalde bevolkingsgroepen als nodig werden aanzien. Het gebeurt in dit totalitaire regime eveneens en de meeste mensen laten het stilzwijgend gebeuren. Zelfs boekverbranding en het neerslaan van vreedzaam verzet waar men nog geloofde in overleg en samenwerking, komen aan bod.
De auteur verweeft de hedendaagse sociale media in zijn verhaal; de inwoners van het land wordt de toegang ervan ontzegd terwijl de televisie de bevolking manipuleert door populistische toespraken, het verzwijgen van de waarheid en het weergeven van foute informatie. Dingen die in de realiteit eveneens gebeuren. Hopelijk zet het de lezers aan om heel voorzichtig om te gaan met wat er op televisie en in de media wordt beweerd of getoond. Vergelijkingen met hedendaagse situaties zijn heel voor de hand liggend.
Door de spanning telkens op te drijven, leest het verhaal als een trein. Eens de lezer mee is in het verhaal, leest hij/zij het in één ruk uit, ook al telt het boek een aanzienlijk aantal pagina’s.
Wat wel vreemd overkomt, is dat de partij die de staatsgreep uitvoert verboden was, net om haar gevaarlijk gedachtengoed, en dat ze,eens ze de macht heeft gegrepen, plots over heel veel middelen en mensen beschikt om het volk in zijn greep te krijgen.
Fragmenten uit het verhaal – of het hele boek – kunnen aanzetten tot nadenken en beslist gebruikt worden in groepsgesprekken over het manipuleren van de bevolking, het verdraaien van de waarheid en het zogenaamde noodzakelijk repressief optreden van de machthebbers.
Een aanrader van formaat.

Pol Van Damme - oktober 2017

Zoek op bib.be

Auteur
Johan Vandevelde   

Uitgeverij
Van Halewyck   


Reeks
Wolfsangel

Jaartal
2017

ISBN
9789461317469

Aantal pagina's
381

Prijs
€18,99