Anna’s grote reis

Coverafbeelding van: Anna’s grote reis

Trefwoord(en)
geschiedenis
rouwen
Nederlands-Indië

Genre
leesboek

Vanaf
12 jaar

1847. Het leventje van de Amsterdamse Anna verandert grondig als ze met haar moeder en zusjes mee kan met het schip van haar vader dat naar Nederlands-Indië vaart. Het leven aan boord van een zeilschip is niet te vergelijken met haar leven in Amsterdam. Het leven in Nederlands-Indië is al even verschillend. Het helpt haar en haar familie ook om zich over het verdriet te zetten van het overlijden van de jonge Cornelis, Anna’s broertje. Anna kijkt haar ogen uit en doet heel wat levenswijsheid op tijdens haar reis. Maar er zijn ook gevaren, zowel op zee als in het oerwoud.

De auteur heeft haar verhaal gebaseerd op het echte reisverslag van Anna Abrahamsz. De lezer krijgt dus eveneens een soort verslag over haar leven in Amsterdam, de zeiltocht naar Nederlands-Indië en het leven op Java in die tijd.
De lezer krijgt een beeld van hoe kinderen zich hoorden te gedragen, wat ze mochten en niet mochten, hun gehoorzaamheid en volgzaamheid. Het kan bij hedendaagse kinderen misschien vreemd overkomen. De levenswijze op de theeplantage op Java komt zelfs Anna soms vreemd over, al kan ze het snel bijzonder goed vinden met andere kinderen op de plantage. De zeereis heeft alle elementen die een zeiltocht in die tijd kon overkomen; een storm, ziekte en overlijden, windstilte, hitte, bedorven water…
Het verhaal wordt verteld door de auteur vanuit het standpunt van Anna. De lezer kijkt door haar ogen naar de haar omringende wereld. Haar grote zus die al veel huishoudelijke taken op zich neemt, maar ook Anna beveelt. Haar jonger zusje waar zij op moet letten. Het blijft allemaal erg braaf en haast onderdanig.
Lezers die spanning en avontuur zoeken, vinden hier weinig naar hun zin. Wie een beeld wil krijgen van het leven in de 19e eeuw in Amsterdam, op een zeilschip en het verschil in levenswijze in Nederlands-Indië, vindt in dit verhaal zeker zijn gading. Het geeft de lezer meer inzicht in een hem/haar onbekende levenswijze van nog geen twee eeuwen geleden. Achteraan heeft de auteur een aantal woorden opgenomen die in het verhaal gebruikt worden – en gekend waren in de 19e eeuw – maar die een verklaring vragen bij een hedendaagse lezer.
Een verhaal over het leven in de 19e eeuw, waarvan hedendaagse lezer zich nog moeilijk een beeld kan vormen.

Pol Van Damme - januari 2017

Zoek op bib.be

Auteur
Inez van Loon   

Uitgeverij
Clavis   


Jaartal
2016

ISBN
9789044829174

Aantal pagina's
204

Prijs
€16,95