· Pluizuit leest en bespreekt kinder-en jeugdboeken ·

 

 Titel:

 Jeugdliteratuur bestaat niet of de voort-
 durende strijd om het kinderboek

 Reeks:

 

 Auteur:

 Peter van den Hoven

 Aantal blz.

 407

 Illustrator:

 

 ISBN:

 9789080793309

 Uitgever:

 Lannoo Campus / Biblion

 uitgavejaar

 2011

 Vertaler uit…:

 

 Leeftijd:

 volwassenen

 Originele titel:

 

 AVI:

 9

 Thema’s:

 informatief, documentatie, jeugdliteratuur

 Prijs: €

 29,99

 

 

Om een beeld te krijgen van de inhoud van dit lijvige boek lees je op p. 162 naar aanleiding van de titel:
‘Henri van Daele zei ooit op de vraag voor wie hij zijn verhalen eigenlijk schrijft:
“Voor mezelf. En ik probeer die zo helder op te schrijven dat jong en oud ze kunnen lezen. Vandaar ook de grote misvatting dat ik een jeugdauteur zou zijn. Ik ben een schrijver, punt. En ik vind dat jeugdliteratuur niet bestaat: iets is literatuur of is dat niet. Ik stel me op een literair, niet op een pedagogisch standpunt. Let wel: als het geschreven is, kunnen mensen proberen uit te maken voor welke leeftijd het boek of het verhaal geschikt is, maar terwijl ik schrijf, ben ik daar niet mee bezig.” ‘

In het eerste deel brengt de auteur in zeven hoofdstukken zijn bevindingen bijeen van een analyserende terugblik op veranderingen in de jeugdliteratuur uit de laatste dertig jaar. De artikelen schetsen informatief, samenvattend, onderzoekend, ponerend en hier en daar polemisch in grote lijnen de belangrijkste ideeën, tendensen, benaderingen en kwesties die een rol spelen bij de verschuivingen die plaatsvinden in de verhouding tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. Deze hoofdstukken zijn het resultaat van een persoonlijke zoektocht van de auteur naar de recente stand van zaken in een van de meest beweeglijke genres binnen het corpus van de literatuur. Het gaat o.a. over boekpromotie en recensies, over nostalgie en fantasy, over het informatief jeugdboek en literaire non-fictie, over winkel en bibliotheek, over literaire vorming (lezen én schrijven), over literatuur zonder leeftijd.
Het tweede deel omvat veertien artikelen/hoofdstukken als voorbeelden, toevoegingen, uitwerkingen en verdiepende analyses van wat in het eerste deel aan de orde is gekomen met o.a. gesprekken met Wim Hofman, Edward van de Vendel, Helma van Lierop-Debrauwer en analyses van de boeken van J.K.Rowling, David Almond, Henri van Daele, Floortje Zwigtman, Peter van Gestel.

Deze rijk gedocumenteerde studie naar de culturele en literaire emancipatie van het veranderende kinderboek is bedoeld voor studenten en docenten literatuur, bibliotheekmedewerkers, critici en ouders. Het is een stevig, degelijk onderbouwd, leerrijk en interessant boek dat je met de nodige concentratie en aandacht dient te lezen. De auteur gebruikt soms tamelijk ingewikkelde zinnen waarbij een 2e of zelfs 3e lectuur  van deze passages aangewezen is. Teveel verwijzingen of verduidelijkingen via voetnoten remt het lezen af en zorgt dat je af en toe te ver afdwaalt van de oorspronkelijke redenering van de auteur. Toch blijft het steeds een kritisch en boeiend boek waarbij de auteur de lezer scherp houdt en geen pasklare antwoorden biedt op de vragen die hij in zijn inleiding vooropstelt. Het was juist zijn bedoeling om de lezer nog wat meer in verwarring te brengen en de discussie levend te houden. Zo lezen we op p. 171 (in het hoofdstuk met dezelfde titel als de titel van het boek): “Er is geen duidelijk antwoord voorhanden en de kans is groot dat de spraakverwarring en het gebrek aan distinctie blijven voortbestaan. De keuze die hier(boven) gemaakt is – een onderscheid tussen ‘kinder- en jeugdboeken’ en ‘literatuur zonder leeftijd’ – wil slechts het probleem signaleren en expliciteren, geen oplossing bieden. Deze keuze beklemtoont in elk geval wel het verschil tussen speciaal voor een bepaalde doelgroep van jonge mensen geschreven boeken aan de ene kant, en aan de andere kant literatuur waarbij die leeftijd niet of nauwelijks toe doet (behalve als ondergrens).”

 

Hilde Umans
juni 2012


Ons mailadres:pluizuit@hotmail.com
Recensie gepubliceerd of aangepast op:05 augustus, 2012
Legal disclaimer.Copyright Pluizuit 2012