· Pluizuit leest en bespreekt kinder-en jeugdboeken ·

 

 Titel:

 Uitgelezen Jeugdliteratuur

 Reeks:

 

 Auteur:

 Vanessa Joosen, Katrien Vloeberghs

 Aantal blz.

 248

 Illustrator:

 (omslag) Karel Appel Foundation

 ISBN:

 9789080793392

 Uitgever:

 Lannoo Campus

 uitgavejaar

 2008

 Vertaler uit…:

 

 Leeftijd:

 

 Originele titel:

 

 AVI:

 

 Thema’s:

 jeugdliteratuur

 Prijs: €

 24,95

 

 

In tien hoofdstukken worden verscheidene soorten jeugdliteratuur, de evolutie binnen deze literatuur, de verschillende genres en vertalingen onder de loep genomen. Na een theoretische uiteenzetting toetsen de auteurs deze bevindingen aan twee voorbeeldenboeken waarin de aangebrachte theorie verduidelijkt wordt. Achter elk hoofdstuk volgt een uitgebreide lijst van geciteerde werken en aanbevolen literatuur, secundaire werken en noten. Achteraan is een index opgenomen.

De ondertitel van dit boek geeft aan waarover dit boek handelt: ‘Een ontmoeting met traditie en vernieuwing’. In de inleiding verduidelijken de auteurs nog meer wat hun doel is met dit boek: ‘…is het enerzijds onze bedoeling om studenten en andere lezers op een bevattelijke manier inzicht te geven in de relevante vraagstukken en tendensen in de hedendaagse studie van de jeugdliteratuur. Anderzijds vinden we het belangrijk dat die kennis niet abstract blijft.’
Dit is een echt studieboek waar iedereen die met jeugdliteratuur bezig is heel wat verduidelijking in kan terugvinden. In de theoriestukken gebruiken de auteurs beslist heel wat abstracte termen en specifiek literatuurgerichte taalschat. Deze worden echter altijd verduidelijkt door aangehaalde citaten of bij de gebruikte voorbeeldboeken. Daardoor wordt de theorie voor de niet in de literatuur opgeleide lezer toch duidelijk. De auteurs citeren veelvuldig andere – buitenlandse – werken die verschenen zijn rond jeugdliteratuur om hun bevindingen nog meer te onderbouwen.
Na het lezen van dit boek heeft de lezer van jeugdliteratuur beslist een andere en bredere kijk op het gegeven jeugdliteratuur!
Een boek dat niet mag ontbreken op de boekenplank van iedereen die zich bij jeugdliteratuur betrokken voelt.

 

Pol Van Damme
oktober 2008


Ons mailadres:pluizuit@hotmail.com
  Recensie gepubliceerd of aangepast op:19 november, 2008

Legal disclaimer.Copyright Pluizuit 2008