Boeken per soort

Na een inleiding en een heel beknopt overzicht van belangrijke evoluties over het rekenen en wiskunde, volgen vijftig tips en trucjes om wiskundige moeilijkheden makkelijker op te lossen of te verduidelijken.

Na een inleiding over dinosaurussen en het leven op aarde vóór de dinosaurussen,  komen zeventien dinosaurussoorten aan bod waarover informatie wordt gegeven.

In een dertigtal dubbele paginahoofdstukken krijgt de lezer een indruk van een aantal erg opmerkelijke gebouwen, natuurfenomenen, gebieden of plaatsen. Die zijn allemaal zo uitzonderlijk dat ze deze aandacht verdienen.

In een dertigtal dubbele paginahoofdstukken krijgt de lezer het verhaal van de meest tot de verbeelding sprekende scheepsramp van de twintigste eeuw.

Dit retro ogend boek adverteert zichzelf als 2 boeken in één. En dat klopt.

Pesten. Iedereen kent het. Sommigen doen het. Anderen ondergaan het. Voor al wie ermee te maken krijgt, is dit boek een interessant werkmiddel.

Er worden meer dan honderd vragen van kinderen beantwoord door specialisten of beroemdheden. De vragen gaan over alle mogelijke en onmogelijke onderwerpen.

Er zijn veel soorten gezinnen. Daar gaat dit informatieve boek over. Het boek begint als een strip, waarin verschillende mensen geportretteerd worden: iedereen is anders!

Alle dieren bewegen. Sommige leggen grote afstanden af, andere blijven op één plek en bewegen alleen delen van hun lichaam.

Hoe een dier zich gedraagt zegt iets over hoe slim het is. Sommige dieren zijn superslim, zoals de olifant. En dieren kunnen, net als mensen, dingen leren.

Sterke dieren hebben meer kans om te overleven dan zwakke dieren. Maar wat is sterk, en wat is zwak? Op elke dubbele bladzijde komt een ander aspect aan bod.

Met heel veel foto’s en begeleid door tekstblokken, krijgt de lezer/kijker een beeld van deze dieren. Enkele verschillende soorten komen aan bod, hoe ze leven en waar ze leven, hoe ze voedsel zoeken en hoe jongen opgroeien en ook hun relatie met de mens wordt aangehaald.

Na een inleiding over hoe het boek is opgevat en waarover het zal handelen, komen zevenentwintig onderwerpen aan bod waarvan de werking over een dubbele pagina worden verduidelijkt.

Naar aanleiding van de tentoonstelling van de schilderijen van Rothko in het Gemeentemuseum van Den Haag schreef en illustreerde Wim Hofman dit speelse prentenboek.

Dit retro-getint boek adverteert zichzelf als 2 boeken in één. En niets is minder waar.

Pagina's