Boeken per soort

In dit kijk- en ontdekboek komen verschillende dieren aan bod, zowel wilde dieren als huisdieren en dieren op de boerderij.

Dit gevarieerd kijk- en ontdekboek gaat onder andere over het menselijk lichaam, kleding, in en om het huis, kleuren, eten, de tuin, wilde dieren, op het strand, de seizoenen, getallen en nog veel

In een kort bestek tracht dit deel van de Ooggetuigenreeks een duidelijker beeld te scheppen over scheikunde. Wat is scheikunde? Welke stoffen zijn er? Waar komt het vandaan?

Dit kijk- en ontdekboek leert de kleuters spelenderwijs tellen van 1 tot 10 en op het einde van het boek ook tot 20, zelfs tot 100.

De auteur vertelt de wereldgeschiedenis aan de hand van foto's met Playmobil figuurtjes, op zich een origineel uitgangspunt om op een speelse manier geschiedenis te illustreren.

Stephen woont alleen met zijn vader. Zijn moeder heeft hen verlaten toen hij vijf was. De communicatie tussen vader en zoon is pover. Stephens vriend, John, zit in een soortgelijke situatie.

In veertien dubbele-pagina-hoofdstukjes krijgt de jonge lezer op een eenvoudige en rijk geïllustreerde manier een hele portie informatie over leeuwen, tijgers en andere grote katten: hoe ze te herk

Zoals reeds eerder verschenen boeken uit de reeks, is dit opnieuw meer dan de moeite waard. In een chronologische volgorde wordt het verloop van de Eerste Wereldoorlog weergegeven.

De kust, dat is natuurlijk het strand. Maar soms zijn er ook rotsen of duinen. Of vissers- en jachthavens. Aan zee ontdek je een nieuwe wereld. Waar komen de golven vandaan?

Dit is een boek van troost. Een bijzonder geschenk voor iemand die je liefhebt.

Ik heb de langste nek van alle dieren. Zo kan ik aan de blaadjes in de top van hele hoge bomen. Wie is mijn mama?

In twaalf grote tekeningen wordt de trek van de landverhuizers uit Europa door de vlakten van Amerika geschetst, hun relatie ten overstaan van de oorspronkelijke Indianen en de groei van stadjes me

Aanrader

In een groot aantal onderwerpen die telkens een dubbele pagina beslaan neemt men het fenomeen vogel onder de loep: wat een vogel is, hoe ze vliegen, verschillende vogelsoorten, een partner, een nes

De reeks 'Gottmer Jong Geleerd' is de opvolger van de reeks 'Mijn eerste boek over...'. De tekeningen zijn vervangen door echte foto's.

Veertien hoofdstukjes, gespreid over telkens een dubbele pagina, geven de lezer/kijker een idee over verschillende soorten slangen, hun uiterlijk, camouflage, hun manier van leven en van bewegen.

Pagina's