Boeken per soort

In zes reuzenstappen reis je door middel van brede paginagrote tekeningen doorheen de ontwikkeling van een stad vanaf de Grieken tot het heden.

De reeks 'Gottmer Jong Geleerd' is de opvolger van de reeks 'Mijn eerste boek over...'. De tekeningen zijn vervangen door echte foto's.

Aanrader

Als je benieuwd bent hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt en functioneert dan kan dit boek jou daar een heel duidelijk beeld van geven.

Dit boek biedt een verzameling uitdrukkingen en zegswijzen, getekend en uitgelegd. Het is immers niet altijd duidelijk wat een uitdrukking betekent.

Dit gebedenboek wil kinderen en jongeren uitnodigen om een dialoog aan te gaan met Jezus. De auteur zocht in de vier evangelies zinnen of fragmenten die hem raakten.

Dit gebedenboek probeert je duidelijk te maken dat je eender waar, eender wanneer kan bidden: op vakantie, alleen in je bed, aan het zwembad, tijdens de afwas, na een feest...

Dit informatieve boek begint met een kennismaking met Duitsland.

In dit kijk- en ontdekboek komen verschillende dieren aan bod, zowel wilde dieren als huisdieren en dieren op de boerderij.

In een kort bestek tracht dit deel van de Ooggetuigenreeks een duidelijker beeld te scheppen over scheikunde. Wat is scheikunde? Welke stoffen zijn er? Waar komt het vandaan?

Dit gevarieerd kijk- en ontdekboek gaat onder andere over het menselijk lichaam, kleding, in en om het huis, kleuren, eten, de tuin, wilde dieren, op het strand, de seizoenen, getallen en nog veel

Dit kijk- en ontdekboek leert de kleuters spelenderwijs tellen van 1 tot 10 en op het einde van het boek ook tot 20, zelfs tot 100.

De auteur vertelt de wereldgeschiedenis aan de hand van foto's met Playmobil figuurtjes, op zich een origineel uitgangspunt om op een speelse manier geschiedenis te illustreren.

Zoals reeds eerder verschenen boeken uit de reeks, is dit opnieuw meer dan de moeite waard. In een chronologische volgorde wordt het verloop van de Eerste Wereldoorlog weergegeven.

De kust, dat is natuurlijk het strand. Maar soms zijn er ook rotsen of duinen. Of vissers- en jachthavens. Aan zee ontdek je een nieuwe wereld. Waar komen de golven vandaan?

Dit is een boek van troost. Een bijzonder geschenk voor iemand die je liefhebt.

Pagina's