Boeken per soort

Herman Kakebeeke besprak jarenlang poëzie voor kinderen in het tijdschrift 'De Schoolmediatheek'.

Dit boek biedt een combinatie van besprekingen van dichtbundels en creatieve lesideeën. Twaalf bundels jeugdpoëzie worden nader bekeken en uitgebreid besproken.

Jan Smeekens plukte een 120-tal rijmpjes, versjes en gedichten voor peuters en kleuters uit honderden bundels van bij naam gekende dichters.

De titel doet denken aan het nachtlampje naast het bed van je kind of een lichtje op de overloop: een teken of baken van veiligheid midden de duisternis, midden de nacht.

Deze bundel tienergedichten probeert gevoelens onder woorden te brengen op een speelse en toch gevoelige manier.

Ted van Lieshout bundelde in dit boekje tal van gedichten rond het thema boodschappen doen. Met de liefde als een soort voortdurende onderstroom.

Deze bundel bevat 12 kleuterversjes. Het zijn eerder korte verhalen op rijm, want ze beslaan telkens twee bladzijden.

De auteur kiest dagdagelijkse dingen als uitgangspunt. Zo verhoogt de herkenbaarheid, ook al speelt hij met taal en stelt onverwachte vragen.

Dit is een fijne verzameling gedichten over verschillende onderwerpen: koeien, de ochtend, geheimen, oma's kunstgebit, zoenen, hobby's en vriendschap.

Ik blijf altijd bij je' is een blije bundel gedichten rond de liefde en de warmte van delen en samenzijn.

Deze verzameling oude en nieuwe versjes van Koos Meinderts is een sfeervolle bundel voor alle leeftijden.

De subtitel 'Querido's Poëziespektakel" is er niet om gelogen.

Het alfabet is hier de leidraad. Op elke bladzijde vind je een versje waarvan de titel begint met de letter die op dat moment aan de beurt is.

Ozo heppie' verscheen voor het eerst in 2000, maar aan deze (speciale) vierde druk voegde Joke van Leeuwen een tiental nieuwe versjes toe en nieuwe illustraties.

Achter de heerlijk positieve titel 'Altijd heb ik wat te vieren' schuilt een bundel blije gedichten die de gewone, herkenbare zaken van elke dag beschrijven, maar die bijzonder worden doo

Pagina's