Boeken per leeftijd

Na een inleiding en een heel beknopt overzicht van belangrijke evoluties over het rekenen en wiskunde, volgen vijftig tips en trucjes om wiskundige moeilijkheden makkelijker op te lossen of te verduidelijken.

Na een inleiding over dinosaurussen en het leven op aarde vóór de dinosaurussen,  komen zeventien dinosaurussoorten aan bod waarover informatie wordt gegeven.

In een dertigtal dubbele paginahoofdstukken krijgt de lezer een indruk van een aantal erg opmerkelijke gebouwen, natuurfenomenen, gebieden of plaatsen. Die zijn allemaal zo uitzonderlijk dat ze deze aandacht verdienen.

In een dertigtal dubbele paginahoofdstukken krijgt de lezer het verhaal van de meest tot de verbeelding sprekende scheepsramp van de twintigste eeuw.

Nadat de wereld was geschapen tussen vuur en ijs en de levensboom Ygdrasil groeide, ontstonden er drie gebieden. Eén voor de Goden, één voor de reuzen en een derde voor de mensen.

Benjamins vader is overleden en heeft daardoor zijn vrouw en zoon met geldproblemen achtergelaten.

Er worden meer dan honderd vragen van kinderen beantwoord door specialisten of beroemdheden. De vragen gaan over alle mogelijke en onmogelijke onderwerpen.

Brams beste vriend Theo heeft een relatie met Anouk en dat verandert veel aan hun vriendschap. Bram voelt zich gedumpt door Theo en gaat op zoek naar een Theo-vervanger.

Peter is een dromer. Dat zorgt op school voor problemen, ze denken daar dat hij dom is. Maar eigenlijk is hij erg slim, daardoor slaat zijn fantasie geregeld op hol.

Het is zo ver: alle gestrafte kinderen die op Drakeneiland al een hele tijd samenleven, moeten naar huis. Maar er is groot protest. Iedereen wil blijven.

Louis is net verhuisd en start op een nieuwe school. Hij is dol op grapjes maken en wil komiek worden. Maar op zijn nieuwe school vindt hij geen liefhebbers van zijn humor.

Met heel veel foto’s en begeleid door tekstblokken, krijgt de lezer/kijker een beeld van deze dieren. Enkele verschillende soorten komen aan bod, hoe ze leven en waar ze leven, hoe ze voedsel zoeken en hoe jongen opgroeien en ook hun relatie met de mens wordt aangehaald.

Dit boek bevat wel een chronologisch verhaal, maar dat is helemaal ondergeschikt aan het doel. Want doorheen het verhaal van Frans , de brieven van Karel en samen met een groot aantal foto’s, krijgt de jonge lezer een beeld van het ‘gewone leven’ in Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Na een korte inleiding over vliegen en piloot worden, staan er in het boek allerlei knutselactiviteiten die iets met vliegende tuigen te maken hebben.

Na een inleiding over schedelbotten komen eenentwintig schedelexemplaren aan bod waarover informatie wordt gegeven over een dubbele pagina waarna een dubbele pagina volgt over verschillende dieren

Pagina's