Boeken per leeftijd

Dit is het spannende vervolg op 'Leeuwenjongen' dat eindigde op het moment dat Charlie met een troep leeuwen op een trein naar Venetië zit om zijn ontvoerde ouders te redden.

Kampen (Nederland), 1470. Tieske, de hond van Alijt Kuinretorf (een reders- en schependochter) heeft de zoon van schepen Van den Vene in de arm gebeten.

Jacob helpt zijn grootvader met het verbouwen van diens huisje in zijn geboortedorp. Jacobs grootvader kan prachtig verhalen vertellen.

In twaalf hoofdstukken schetst de auteur de geschiedenis van de ruimtevaart vanaf de tweede wereldoorlog tot nu.

Wie kent het verhaal van koning Arthur niet?

Pagina's