Boeken per leeftijd

De reeks 'Gottmer geleerd' is de opvolger van de reeks 'Het beste boek over...'. Zij werd in een nieuw jasje en in een iets kleiner formaat gegoten.

Vertrekkend vanuit de wetenschap over werktuigen en goederenproductie komt men tot allerhande bouwwerken en verschillende soorten vervoer waarbij ook navigatie en kunstmanen tot reizen door de ruim

Aanrader

Als je benieuwd bent hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt en functioneert dan kan dit boek jou daar een heel duidelijk beeld van geven.

Floor komt als leerkracht voor een heel moeilijke klas te staan. Niemand kan er weg mee en alle invallers geven na enkele dagen op. Maar Floor geeft niet op.

Zoals reeds eerder verschenen boeken uit de reeks, is dit opnieuw meer dan de moeite waard. In een chronologische volgorde wordt het verloop van de Eerste Wereldoorlog weergegeven.

Aanrader

Sermin is een veertienjarig Turks meisje dat sinds haar 5 jaar in Nederland woont met haar ouders, jongere zus en broertjes.

Wie kent het verhaal van koning Arthur niet?

De evolutie van de wereld, van zijn prille ontstaan tot aan de komst van de moderne mens, wordt hier in twaalf hoofdstukken verteld.

Aanrader

In een groot aantal onderwerpen die telkens een dubbele pagina beslaan neemt men het fenomeen vogel onder de loep: wat een vogel is, hoe ze vliegen, verschillende vogelsoorten, een partner, een nes

Aanrader

Boy werkt voor Valeriaan, een goochelaar die optreedt in een theater. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar gebeuren er echter vreemde dingen die de wereld van Boy helemaal overhoop halen.

In tien grote hoofdstukken komen veel onderwerpen aan bod: de Ruimte, de Aarde, de Natuur, het Lichaam, Wetenschap en Techniek, Landen en Volken, Religie en Samenleving, Kunst en Amusement en tot s

Zoals de inleiding zegt: "Er zijn heel, heel veel verschillende mensengroepen en volkeren op aarde, zoveel zelfs dat ze onmogelijk allemaal in één boek kunnen worden besproken.

Jacob helpt zijn grootvader met het verbouwen van diens huisje in zijn geboortedorp. Jacobs grootvader kan prachtig verhalen vertellen.

Dit is het spannende vervolg op 'Leeuwenjongen' dat eindigde op het moment dat Charlie met een troep leeuwen op een trein naar Venetië zit om zijn ontvoerde ouders te redden.

Kampen (Nederland), 1470. Tieske, de hond van Alijt Kuinretorf (een reders- en schependochter) heeft de zoon van schepen Van den Vene in de arm gebeten.

Pagina's