Boeken per leeftijd

Dit monumentale en grafisch erg opvallende prentenboek is geen toeristische gids noch een verhaal, maar een warme ode - vol bewondering en liefde - aan Parijs.

Aanrader

Max is vijftien als hij plots een rare knobbel op zijn schouder opmerkt. Al snel wordt vastgesteld dat hij lymfeklierkanker heeft. Chemotherapie wordt gestart en Max’ leven verandert compleet.

Sloane leeft in een gevaarlijke tijd. Er is veel zelfdoding bij jongeren waardoor depressie als een gevaarlijke toestand beschouwd wordt.

Aanrader

Voorjaar 1978, de schrijver Quentin Bell bezoekt Duncan Grant, de schilder die als enige nog woont in Charleston Farmhouse, het huis waar Quentin is opgegroeid.

Als Sam op een avond een pizza wil halen, wordt hij plots omgeven door een vreemde mist en verliest hij het bewustzijn. Als hij weer bijkomt, is de wereld helemaal veranderd. Op enkele mensen na is de hele stad verlaten.

Aanrader

December 1938. Om de onmogelijke leefomstandigheden in Duitsland te ontvluchten, trekken Ziska en haar ouders naar Shanghai. Dat verloopt al niet vlot, maar eens in China aangekomen, blijken de leefomstandigheden hier al even ellendig.

Cadence Sinclair Eastman is een stukje van haar geheugen kwijt. Dat zorgt voor pijnlijke migraineaanvallen.

Zoey en haar vrienden hebben Zoey’s oma kunnen bevrijden en Neferet uitgeschakeld. Maar Neferet is onsterfelijk en trekt zich terug in Duisternis om nieuwe krachten op te doen.

Het is zomer in Carp. En omdat er dan niets anders te doen is, is er een speciale traditie gegroeid. De dag na de diploma-uitreiking start Paniek, een geheimzinnig spel dat de hele zomer duurt.

Wessels vader, een arts in de 17de eeuw, doet onderzoek naar de plaats van de ziel in het lichaam van de mens. Hij wil een apparaat ontwikkelen waarmee hij de levenslijn van de mens zou willen zien en daarmee de wetten van het leven zou kunnen beheersen.

Aanrader

Westera troost, ontroert, verrast, en doet zoveel meer met haar woorden en haar fijngevoelige verzen op rijm over de dood. Nergens geforceerd en vaak met een lichte humor of zelfspot.

Na de simulatieaanval heerst er chaos tussen de verschillende facties. Overgelopen leden van Onverschrokkenheid hebben zich aangesloten bij Eruditie, anderen zijn naar een andere factie gevlucht om daar onderdak te vinden.

Aanrader

Juliette wordt in maart ’44 geboren, zeven jaar na haar broer Louis, in het gezin Engelen ergens in Limburg.

Bas en zijn nicht Fiebie zijn met hun familie op vakantie in het zomerhuis van opa Bing. Ze halen herinneringen op aan de vele vakanties die ze samen in het huis hebben beleefd.

Tobias leeft onder de tirannie van zijn vader. Als hij tijdens de kiesceremonie voor Onverschrokkenheid kiest, hoopt hij aan zijn vader te ontsnappen. Al snel voelt hij zich thuis in deze factie en weet hij zelfs respect van de anderen te krijgen.

Pagina's